Златишките съветници ще заседават в четвъртък

Редовно заседание на ОбС-Златица е насрочено за четвъртък, 19.12.2019 г., от 17.00 ч. Проектът за дневен ред включва 11 точки. Материалите и докладните записки не са предоставени на гражданите така, както това се прави в Пирдоп, Мирково и повечето общини от Средногорието. Кратка бе практиката материалите за заседанията на ОбС-Златица да бъдат на разположение на гражданите преди съветниците да се съберат и взимат решения, с което една добра практика бе прекратена почти в зародиш.

Съветниците ще умуват и ще гласуват годишните програми на читалищата в общината; ще избират от състава си съветници, които да участват в комисиите по провеждани от Община Златица процедури – търгове и конкурси; ще сформират постоянните си комисии и ще приемат промяна в структурата на общинската администрация. В т. 11 съветниците следва да определят правомощията на кметските наместници. ОбС-Златица ще разгледа и докладна записка относно юридическото обслужване, което следва да получава независимо, че община Златица разполога с достатъчно юристи.

В Дневният ред е включена и Докладна записка на кмета на общината инж. Стоян Генов, която е кръстена: „Мотивирани искания, отправени до кмета на Община Златица по реда на чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за предоставяне на
имоти, представляващи земи по чл. 19, ал. 1 от ППЗСПЗЗ“ каквото и да означава това.

На заинтересованите граждани им се налага до сесията да гадаят какви решения следва да вземат съветниците и ако наистина искат да знаят какво се случва в общината, да отидат на самата сесия и да чакат някой да им даде разяснения по точките, които се разглеждат. Гражданите няма как предварително да са наясно дали включените за разглеждане докладни записки лично ги касаят, за да отделят от свободното си време и да присъстват на заседанието. Каква е причината докладните записки и материалите да не са качени на официалният сайт на общината може само да се предполага. Вариантите са няколко – от мързел на служители, до липса на желание за информиране на обществеността. А в Пирдоп не е така.

Между другото, от сайта на Община Златица няма как човек да се информира кой е председател на ОбС-Златица и кои са съветниците, които ще заседават в четвъртък. Измина повече от месец от местните избори, но ОбА-Златица не съумява да намери време да си свърши работата и да изпише имената на избраните съветници, които следва четири години да взимат решение за съдбините на града и трите села, включени в състава на общината. Ще изяви желание някоя национална администрация да поздрави за празниците общинските съветници в Златица, но няма да знае на кого да изпрати честитката.

Е, ще си каже някой… Има време… То до това да им е на златичани. Всичко е Мара втасала, сал сайта не е обновила. До година – две все ще свършат някаква работа общинските служители. Предстои Коледа! Не е време за работа, а за празнуване. И за банкети. За тържества и тоалети. Не е време за сериозна работа и отчети. Пък и Златица открай време си изостава в работата. Виж дупките, че и канализацията. Нейсе! А даже и в Пирдоп не е така…