Златишките съветници си определиха близо 560 лева месечно възнаграждение

На провелото се вчера редовно заседание на ОбС-Златица, златишките общински съветници промениха досегашното си решение да получават около 9 лева възнаграждения месечно и си вдигнаха заплатите до законово установения таван – 70 на сто от средната брутна работна заплата на ОбА за съответния месец. По думите на главната счетоводителка Ана Ланкова това прави близо 560 лева месечно. Докладната записка бе внесена и докладвана от председателя на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков. „За“ гласуваха съветниците от ПП „ГЕРБ“, БСП и АБВ. С „Въздържал се“ гласуваха от „Глас народен“.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, общинските съветници получават възнаграждение за участието си в заседание на Общинския съвет и неговите комисии. Размерът на възнаграждението следва да е съобразен с текста на чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, съгласно който общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 70 на сто от средната брутна заплата на ОбА за съответния месец – в общините с население до 100 хиляди души. Гражданка резонно попита колко е населението на Община Златица – има ли и 5000 души, но не ѝ бе отговорено. За справка – Община Ловеч е с над 50 хиляди души население, Община Панагюрище е с население над 25 хиляди души.

Досега финансовите средства за съветническите заплати бяха определени за разрешаването на неотложни проблеми в Община Златица, в това число за ремонт на улици. Това решение на ОбС-Златица не бе отменено, но вероятно същото отпада, тъй като заделените средства следва да отиват по сметките на съветниците и няма как да се използват за други цели.

Граждани задават въпроси кому бе нужна досегашната демагогия, след като бе от ясно по ясно, че съветниците без заплати няма да стоят дълго време. Три пъти се гласува и прегласува тяхното заплащане, докато не решиха да се възнаградят подобаващо с тавана на възможното.