Златишките съветници искат да получават над 400 лева месечно

След помпозните прокламации и тем подобни вариации, че ще работят на ползу роду за просперитате на Община Златица преди има-няма два месеца, с днешна дата златишките съветници докладват съвсем други намерения. С изключение на съветниците от „Глас народен“, които отстояват твърдо позицията си съветниците да не получават пари, а същите да се разходват за улици.

Мотивите за „чутовната“ промяна у останалите обаче, ще научим на днешното заседание на ОбС-Златица, обявено да се проведе от 17.00 ч. в читалището.

От внесената докладна записка става ясно, че съветниците ще гласуват Решение, с което да си определят възнаграждение за един месец в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация – Златица за съответния месец, считано от 01.06.2020 г. Което по груби сметки е около 430,00 лв. на месец. Към тях и осигуровки.

Като се има предвид, че повечето от съветниците дори не си четат материалите за заседанието – поне такова впечатление остава у гражданите по време на сесиите, то същите искат за около 1 ден работа в месеца (на комисия и на сесия), да взимат над 400,00 лв. Добър хонорар за един ден. Добра дневна надница, ако се има предвид минималната пенсия, че и заплата в страната.

На заседанието ще стане ясно какво се е променило в техните прочувствени декларации парите, които са предназначени за възнаграждение на съветниците (сиреч за тях) да не бъдат използвани за ремонт на дупките по златишките улици или за други належащи неща, а трябва да възнаграждават техните сметки и джобове?!

Принципно всеки един човек следва да получава възнаграждение съобразно извършения от него труд, вложени усилия и прочие. Всеки един труд следва адекватно да бъде оценен и заплатен, пък било той и на общински съветник. Труд, ако е положен. Работа, ако е качествено извършена. Златишките избиратели сами могат да преценят каква работа са свършили златишките общински съветници и какво заплащане следва да получат за нея, съобразно изминалите повече от 7 месеца от местните избори и постигнатите резултати от работата на ОбС-Златица.

Давам простичък пример. Всички знаем какви ги свърши подсъдимата Магдалена Величкова Иванова в качеството ѝ на кмет на Община Златица. Тя затова и е подсъдима по едно дело, а се очакват още такива предвид множеството актове от АДФИ и други държавни институции, както и проверките, по които продължава да работи прокуратурата. Сега същата е общински съветник. Какво ли финансово възнаграждение заслужава същата, предвид допуснатата от нея злоупотреба в златишкото училище за над 1 милион лева? А и не само… Вероятно в най-скоро време ще разберем всички ние колко ни е струвало магдалениното 8-годишно управление – на калпак златишки жител. Имам основателни подозрения, че ни е излязло бая солено…

Трябва честичко да си припомняме, че само по делата им можем да ги опознаем, не по прокламациите и високопарните заричания. Те са показателни, че и очевадни за същността им, за дремещия дълбоко стремеж или към обществено служение, или към лично облагодетелстване…

И кои ли съветници най-много са огладнели, ако мога така простонародному да се изразя, че се появи тази докладна? Червените, лилавите, пембените или тези от ПП „ГЕРБ“?

Ваш: Аслан Дервиш Крум Страшни