Златишките съветници – без възнаграждения?

На провелото се редовно заседание на ОбС-Златица (19.12.2019 г.) групата общински съветници от „Глас народен за Златица“ направиха предложение те и техните колеги, избрани от други политически партии и формации, да работят без заплати през целия 4-годишен мандат.

Предложението изложи Елена Герасимова още в началото на заседанието, като поясни, че за следващата сесия на ОбС-Златица, на която се очаква кмета инж. Стоян Генов да внесе за разглеждане проекта за Бюджет 2020 г., от „Глас народен за Златица“ ще го внесат и в писмен вид, за да може същото да бъде дискутирано обстойно и подложено на гласуване.

Общинските съветници Елена Герасимова, Николай Лилов и Димитър Димитров от „Глас народен за Златица“ изказаха следните мотиви:
„Заплатите ни като общински съветници възлизат на около 100 хиляди лева годишно. Заплащат се от бюджета на Община Златица. С тези не малко средства всяка година в Златица може да се ремонтира по една голяма улица“.

Общинските съветници от БСП, ГЕРБ и АБВ не коментираха направеното предложение, а по-скоро изненадано „замръзнаха“ по местата си, не знаейки точно как да реагират. Присъстващите на сесията граждани бурно аплодираха направеното предложение и призоваха то да бъде прието, за да докажат съветниците, че наистина са готови да работят в ползу роду и за доброто на златичани, а не са станали съветници, заради заплащането. Кметът инж. Стоян Генов също се въздържа от коментар.

Стои на дневен ред въпросът доколко са законни заседанията на ОбС-Златица след като правилник, по който се свикват същите, няма. Като резултат от това е твърде вероятно областният управител на Софийска област да обяви за незаконни всички проведени до момента заседания, ако прецени, че не са свикани и проведени по надлежния ред. Този факт е добре известен на кмета на общината, тъй като той бе общински съветник до избирането му за кмет. Този факт е добре известен и на председателката на БСП в Златица, общинската съветничка инж. Стоянка Балова. Известен е и на подсъдимата съветничка Магдалена Иванова, но нито един от тях не предприе действия в посока приемане на нов Правилник за работата на ОбС-Златица, съобразен с разпоредбите на Областна администрация и ЗМСМА.