За шест години кметуване на Магдалена Иванова – близо 80 хиляди кубика изсечена гора

Изоставени отсечени дървета над Църквище

По време на извънредната сесия на ОбС-Златица, проведена в село Църквище, стана ясно, че за 6 години кметуване на Магдалена Иванова са изсечени близо 80 хиляди пространствени кубични метра общинска гора. Както разясни г-н Цветелин Кънчев, това са 8000 камиона по 10 кубика.

От представената справка  за предвиденото и усвоено ползване на дървесина за периода 2010-2019 г. на територията на община Златица, се вижда рязкото увеличение на добива от 2011 г. до сега. Докато през 2010 г. действително са отсечени 1701 куб. м., то през следващите години отсеченото количество дървесина е, както следва:

Справка: ОбЗ „Гора“

Общо изсеченото количество за периода 2011-2017 г. е в размер на: 52 974 плътни куб. м., които като се умножат по 1,6 и се получават 84 758,40 пространствени кубични метра. Всъщност, хората получават по домовете си пространствени кубици дърва, като за нуждаещите се жители на община Златица са нужни малко над 2000 пространствени кубични метра.
По справката разяснения направи инж. Илия Костянев, който посочи, че все пак не са изсечени предвидените по ЛУП кубични метра, които са 9511 за всяка посочена година.

След изнесените данни, г-н Цветелин Кънчев попита кметицата Магдалена Иванова: „На какво се дължи тази Ваша голяма любов към поголовната сеч на нашата гора“.

Образували се свлачища в следствие проведени сечи в гората над Църквище

На 26.01.2018 г. жители от Църквище и Златица, заедно с общински съветници, направиха оглед на местата, които са предвидени за сеч, както и на такива, в които вече е провеждана такава в землището на село Църквище. На места се виждаха изоставени отрязани дървета, както и започналите свлачища заради провежданата почти поголовна сеч в църквишката гора.

* * *

Каузата, зад която застана Магдалена Иванова, явявайки се на изборите за кмет през 2015 г., бе „Златица не се продава. Не на купеното бъдеще“. Въпросът днес е продадена ли е Златица и Златишката гора???
Защото, според Иванова „промяната трябва да продължи“…
За каква промяна иде реч, г-жо Иванова?
За тази ли промяна става дума госпожи и господа общински съветници от БСП?
Промяната, която ни предложихте: от опазване на вековните златишки гори до тяхното поголовно изсичане за 6 години кметуване?

Тази промяна ли бе нужна на Община Златица???

Случайно ли трябваше да бъде извършена такава унищожителна сеч именно над село Църквище или… има по-дългосрочни рудодобивни стратегии, на които пречи нашата гора??? Предстои да разберем.

Маркирана за изсичане гора