За днес е насрочено заседание на ОИК-Златица

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 11.09.2023 г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

  1. Начина на приемане на решения от ОИК Златица, начина и мястото на обявяване на решенията на ОИК Карлово,  електронен адрес за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.;
  2. Определяне на начина на номерацията на решенията на ОИК – Златица;
  3. Обявяване на приемно време и седалище на Общинска избирателна комисия Златица за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.;
  4. Определяне на член на ОИК – Златица за маркиране на печата на ОИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.;
  5. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Златица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.;
  6. Определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Златица при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………./П/…………….

                          Красимир Веков