Зачестява незаконното строителство в Мирково

От Община Мирково съобщават, че се отчита зачестяване случаите на нерегламентирано строителство за строежите от Раздел VII на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по-точно за ОБЕКТИТЕ НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ И ОГРАДИ.

За прекратяване на тези случаи от ОбА-Мирково ще бъдат предприети законовите мерки по установяване на незаконното строителство и прилагане на законовите разпоредби за спиране и премахване на незаконно изграденото.

Община Мирково приканва жителите на общината да се запознаят в детайли с изискванията на ЗУТ, за са избегнат бъдещи нерегламентирани строежи и тяхното събаряне. Подробна информация за правилата и нормативите за различните видове строежи и процедурите за одобряване на инвестиционни проекти, за издаване на разрешения за строеж, както и удостоверение за въвеждане в експлоатация (строителна документация) гражданите могат да намерят на интернет страницата на Община Мирково: http://mirkovo.bg