Завърши ремонтът на оградата на ПГ „Златица“

Със средства от бюджета, Община Златица ремонтира южната част от оградата на Професионална гимназия „Златица“. Възстановена е изцяло бетонната част и върху нея е монтирана ажурна оградна час. За изпълнител на ремонтът е избрана фирма „Симстрой“, извършила възложените дейности в срок.

С монтирането на новата ограда се цели освен опазване на общинското имущество и гарантиране сигурността на учащите, и работещите в ПГ „Златица“, то и подобряване облика на град Златица.

Информация: ОбА Златица