Завърши първият випуск на Елаците-Мед по дуална система на обучение. Четирима ученика започват работа в компанията .

На 11 май Елаците-Мед отбеляза с официално събитие завършването на практиката на учениците от 12-ти клас на Професионална гимназия „Златица“, избрали дуалната форма на обучение. Това са първите ученици, част от проекта дуална система на обучение между Елаците-Мед и Професионална гимназия „Златица“, преминали успешно през процеса на учене чрез работа. Изучаваните от тях специалности в училище са „Електрообзавеждане на производството“ и „Автотранспортна техника“, а практическите знания по двете специалности младежите получиха от своите ментори в Елаците-Мед. От 1 юни Тодор Данчев, Иван Иванов и Владимир Ефтимов започват професионалния си път в дружеството на позиция „Електромонтьор“ към Обогатителния комплекс, а Марин Илиев започва работа като „Автомонтьор“ в цех „Тежка механизация и автотранспорт“.

За успешното завършване учениците бяха приветствани от представителите на Елаците-Мед – инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“, г-жа Милена Христова, директор „Човешки ресурси“, Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персонал/обучения и квалификация” и техните наставници от съответните направления.

В приветствието си инж. Стоил Димитров поздрави учениците, техните преподаватели и наставници и изрази удовлетворението си от успешното и ползотворно сътрудничество с професионалната гимназия. „Доказателство за добре свършената работа е новото начало за вас, които от следващия месец ставате част от екипа на Елаците-Мед“, с тези думи инж. Димитров връчи грамоти на младите специалисти за успешно завършено практическо обучение в компанията.

Г-жа Милена Христова обобщи накратко свършеното дотук: „Времето показа, че и двете страни изпълнихме поставените цели и резултатите днес го потвърждават. Нищо от това нямаше да се случи без непрестанните усилия на вашите наставници, на които сме изключително благодарни за отделеното време, защото тяхната задача бе изключително трудна – помагайки на вас, на тях често им се налагаше да наваксват с основните си задължения. Огромни благодарности и за подкрепата на вашите учители и на вашия директор, без които нямаше да успеем да реализираме целта. Гордея се с вас и се чувствам изключително обнадеждена от дуалната форма на обучение. Надявам се и следващите випуски да повторят вашия успех“ – насърчи тя учениците.

Инж. Стоил Димитров допълните нейните думи с ценен съвет: „Намирате се на финала на един важен етап от вашето развитие и ви препоръчвам да продължите обучението си с висше образование, като ви уверявам, че ръководството на Елаците-Мед ще ви подкрепя и занапред“ – увери ги той.

Сърдечни благодарности за доброто партньорство поднесе на Елаците-Мед и Група ГЕОТЕХМИН г-жа Величка Баланова, директор на ПГ „Златица“. „Изключително съм щастлива, че приехте нашите вече пораснали деца във вашите редици. С огромно удовлетворение тръгнах днес насам, знаейки, че участниците в проекта вече имат осигурена работа. Благодаря на наставниците, които за последните две години бяха и учители, и родители за тях. Благодаря и на учителите, които положиха неимоверни усилия, за да помогнат на децата да стигнат дотук“, развълнувана сподели г-жа Баланова.

Като ръководител на проекта от страна на Елаците-Мед г-жа Даниела Горанова разказа за предизвикателствата по пътя на реализацията му и с усмивка сподели вълненията си още от самия старт на инициативата през 2018 година. Елаците-Мед са партньори на Професионална гимназия „Златица“ по проекта за дуална форма на обучение пета поредна година и в момента, в паралелките с дуална форма на обучение (8, 9,10 и 11 клас), се обучават вече 82 младежи. „Като всяко ново начинание, началото беше трудно и няма да крия, че положихме огромни усилия. Старанието на всички ни даде резултат. Добрият синхрон между ученици и учители от една страна, и мениджърския състав и наставниците от друга, положи стабилни основи на доброто партньорство помежду ни и стана предпоставка за днешните блестящи резултати на учениците от ПГ „Златица“ и скоро вече реализирани наши колеги в Елаците-Мед.“, каза г-жа Горанова.

Г-н Илия Торолов, техник-механик, експлоатация на АТ, Цех „Тежка механизация и автотранспорт“ похвали учениците за отличното представяне и отбеляза, че Марин Илиев и Христина Николова, чието практическо обучение премина в цех „Тежка механизация и автотранспорт“, са надхвърлили очакванията на всички, като са показали старание и са работили наравно с колегите от цеха. Той изрази задоволство, че Марин ще продължи да работи в цеха вече като техен колега. Г-н Торолов отправи призив към учениците: „Не спирайте дотук, висшето образование е най-важно!“

Работата на младежите Тодор Данчев, Иван Иванов и Владимир Ефтимов от специалност „Електрообзавеждане на производството“ бе оценена също високо от инж. Петър Иванов, който през целия период на практическото обучение подкрепяше учениците. Той отбеляза високата мотивация, с която са изпълнявали възложените им задачи и отличните им постижения. Инж. Иванов пожела на младите си колеги бъдещи успехи в избраната от тях професия и успешно кариерно развитие в Елаците-Мед.

От името на своите съученици Марин Илиев благодари за търпението, знанията и опита, които са получили от екипа учители и наставници, както и за усилията, положени за тяхното личностно израстване и успешна професионална реализация в Елаците-Мед, част от Група Геотехмин, водещо дружество в минната индустрия на България.

Събитието завърши с връчване на грамоти на учениците за успешното приключване на практическото им обучение, а през настоящата седмица те ще бъдат официално изпратени и в училище от техните преподаватели.