Жителите на Антон могат да наемат допълнителни кофи за смет

ОбА-Антон съобщава, че от днес, 20.04.2021 г., всеки жител на Антон, който желае да ползва допълнително кофа за смет може да наеме:
• малка кофа от 120 л. за 40,00 лв./ г.
• голяма кофа от 240 л. за 80,00 лв./ г.
Таксата ще се заплаща в касата на Общината.