Женски водици и къпане на булки в Челопеч

Единствено в Челопеч от общините в Средногорието е запазен обичаят да се къпят булките по Ивановден, носещ едно време името Женски водици. На тоя ден едно време се извършвали редица ритуали, свързани отново с водата и нейното очистване. Водиците се правят в рамките на три дни, като започват от 5-ти януари и привършват на 7-ми. Къпането на Ивановден се извършва за здраве – на отворено, т.е. отвън. На този ден едно време навсякъде са къпали булките и младоженците, които са оженени през тая зимо до Ивановден, след това ходят момците из селото, та къпят всички Ивановци. Къпят се и всички първенци и по-заможните. По старому Ивановден се е отбелязвал на 20-ти януари.

„След Васильовден следват обреди и празници, които потвърждават общата характеристика на зимния цикъл, за да дойдем до пъденето на поганните дни, до онова очистване на водата, на стоката и хората, което се извършва на Водокръщи (Кръстовден), на Водици (Богоявление), когато е последната, трета, кадена вечер, на Ивановден и в известен смисъл на Бабин ден. На преден план тука изпъква очистителната сила на водата – къпят се в селските реки, които вече са „чисти“, къпе се младо и старо. В тези обреди откриваме освен ладуването и други момински обреди – савойница, водичарки,- които напомнят вече съвсем определено за пролетните момински игри и насищат обредната атмосфера с нови интонации и с по-определени мисли за брачно щастие. Особено внимание се отделя на новобрачните и на децата“.

Православната църква отбелязва на 7-ми януари Йоан Кръстител.

Самодейците от НЧ „Труд и постоянство 1901“ – Челопеч, водени от председателя на читалището Радка Костова и секретаря Мери Луканова, от рано се бяха приготвили да окъпят булките и извършат обреда, както се прави в Челопеч от години. Пресъздадени бяха редица образи за празника – попа, който да благослови младото семейство, свекър и свекърва, кумове и сватбари. С празнично хоро и музика сватбарите се отправиха към река Воздол, където да изкъпят „булката“, която задължително е преоблечен младеж, нагизден в булчински дрехи. След ритуалното измиване на булката, младоженците бяха надарени с кърпи и дървени сандали.

Ритуално за здраве и благоденствие в Челопеч на 7-ми януари благославят всички жени, които са родили през изминалата година. От читалището и Община Челопеч бяха осигурили и дарове за децата и майките.

Ивановден е ден на кумството, побратимството и сватовството. Челопешките кум и кума от рано се бяха приготвили за празника – кой налял руйно червено вино в бъклицата, коя омесила от рано питката, от която да захрани младото семейство.  Окъпването на 7-ми януари би могло да се разглежда като елемент от след сватбените обичаи, с който се затваря широкият кръг на сватбената обредност. На този ден ергените къпят момите, къпят се и младите мъже и именниците. В югозападна България къпят младоженките и малките момиченца на възраст до 1 година. Обредното къпане включва и разменянето на подаръци, както и гостувания и празнична трапеза. Народната представа за Св. Йоан като покровител на кумството и побратимството определя гостуванията у кумовете. Кумците носят кравай, месо, вино. Прави се обща трапеза.

На Ивановден изтича срокът, през който ходят новогодишните маскирани дружини. В някои райони на страната коледарите отвеждат тържествено царя на чешмата и го окъпват. След това той устройва угощение, на което присъстват и маскирани като мечка, невеста и мъже облечени като баби. Накрая всички излизат на празнично хоро, с което приключва пълният цикъл на обичая Коледуване.

В някои краища на България е опазен и друг важен аспект от традициите – ритуали, свързани с кукерите. Към ивановденските обичаи и ритуали спада и появата в ранно утро на маскирани и предрешени мъже с маски, които преминавайки от дом на дом, по-специално в Северна България, но като цяло в цялата страна, със своите игри, музика и ритуали донасят разнообразие. Има радост и сигнал, че е време студът и снегът да дадат място на първите пролетни лъчения и цялостното преминаване на българската земя към ново начало. Кукерските игри и ритуали са индивидуални за всеки район, но като цяло целта им е да известят новото начало и да приканят природата да се събуди, да бъде здрава и плодородна годината.

Тазгодишната челопешка булка бе червенокоса и както коментира Христо Лисев: Щом булката е червенокоса – годината ще е „огън“.

Димитър Маринов е записал как по Ивановден къпането се извършвало и с наддаване. „Така Петко каже: „Ако окъпете Ивана, давам 5 лева“. Иван отвръща: „Ако пък окъпете Петка, аз давам 10 лева“. И тъй наддаването отива до 20-30, па и 50 лева. Някога са къпели турците: бейовете, пашите и други заможни и влиятелни турци. Къпачите не са можели да бъдат нито съдени, нито наказани, ако са окъпали някого насила. Жалби срещу къпачите някога не са приемали по никакъв начин. Всеки трябва да се откупи: не откупи ли се, улавят го насила и го завличат на реката и го окъпват. Със събраните пари купуват вол, вино и други. Тоя вол се заколва като жертва, готви се и ядат всички. Ако остане нещо от събраните пари, дават ги на черкавата“ (СбНУ, XIII, 22).

На този ден са ходели по къщите и водичарки да пеят специални песни, някои от които наподобяват коледарските, но се изпълняват от дружина, съставена от моми, а не от момци. Интересна песен е запазена в „Народна вяра и религиозни народни обичаи“ от Д. Маринов:

Замъчи се божа майка
От Игнажден до Коледа,
Бързала е град да стигне.
Не можала град да стигне,
Но стигнала отвън порти.
Там оброди Младен-бога,
Младен-бога, божо име.
Никой няма окол нея,
Токо бяха шест ангели.
Шест ангели, шестом-крилци.
Шест ангели погледнаха,
Погледнаха горе, долу,
Догледаха Свет Ивана,
Свет Ивана Кръщелника,
Що е кръстил небо, земля,
Той ще кръсти Младен-бога.
Повикаха свет Ивана
Да си кръсти Младен-бога,
Младен-бога, божо име.
Свети Иван се зарадва,
Запретна си бели ръце,
Хвана бога с дясна ръка
И във лява честни кръсти.
Ден го носи, ден го ръси,
Надръси го над Йордана.
Дънища се позлатиха,
Брегове се посребриха,
И си кръсти Младен-бога.

Песента е записана от Димитър Маринов, слушана от баб Пена Иванова, по мъж Славова, на 10 юли 1899 г.

Подготви: Петя Чолакова

Снимки от Ивановден в Челопеч – фейсбук страницата на сп. „Средногорски БАГРИ“.
Снимките са обект на авторско право и тяхното използване следва да става само след изричното упоменаване на автора и списанието.