„Еразъм+“ багри от чергата на Средногорието по време на конференцията с домакин ПГТХТ „Никола Димов“ – Пирдоп

На 3 и 4 октомври, в ранната есен, Средногорието стана радушен домакин за посетители от различни кътчета на България, Западните покрайнини (Сърбия) и Германия. Двудневен форум посветен на европейската програма „Еразъм+“, доведе  хора от София, Банкя, Костенец, Кнежа, Враца, Пазарджик, Ямбол, Сливен, Сопот, Казанлък, Габрово, Хасково, Стамболово (Хасковско), Пирот, Димитровград (Цариброд) и Лайпциг. Конференцията, проведена в читалище „Напредък – 1869“ в град Пирдоп, под мотото „Социализация – професия – мобилност: европейски измерения в професионалното образование и обучение“ събра около 50 представители от 25 професионални гимназии, центрове за професионално обучение и организации, заети в дейности по програма „Еразъм+“. Организатори на събитието са ПГТХТ „Никола Димов“ гр. Пирдоп и немската компания „Виталис“ – гр. Лайпциг. Важна подкрепа, за реализацията на целите на конференцията оказват Община Пирдоп, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Асоциацията на професионалните училища в България (АПУБ).

Конференцията започна с приветствия от страна на организаторите и партньорите –, подкрепили реализацията на събитието. Директорът Диана Луканова връчи грамоти на  съорганизаторите – зам.кмета на Община Пирдоп Мария Шентова, Евгения Пекаж – национален експерт от ЦРЧР, Радослав Стоянов – председател на АПУБ. Дискусиите протекоха в две сесии с превод от немски и английски език с водещ Димитринка Раковска и преводач Татяна Камп от ПГТХТ.

Първата сесия включи представяне на междинни резултати от проект 2019-1-BG01-KA102-062124 „Социално приобщаване в ПОО чрез европейска мобилност“ на ПГТХТ Пирдоп. Училището сподели добри практики за социално включване на ученици в риск и трансфер на кредити в ПОО чрез европейския инструмент ECVET. Акцент в работата на пирдопската професионална гимназия по програма „Еразъм+“ е надграждането на 5-годишно партньорство с компаниите „Виталис“ – Германия и „Брага Мобилити Оупън“ – Португалия. Чуждестранните партньори подкрепят изцяло нов подход на ПГТХТ за  повишаване на качеството на обучение, като даряват средства за стипендии на 20 ученици от 8 клас в кампания „Стипендиант 2020-2021“ и се включват в реализацията на Училищна програма „Клас Еразъм+“ са извънкласни дейности с цел трениране на говорим и писмен чужд език, прилагане на ИТ в заниманията, запознаване с основите на професията, както и стандартите в туризма, хотелиерството и ресторантьорството в Германия и Потугалия, екипни и проектни дейности, комуникация, емпатия и дискусия. За постигането на целите се формират два клуба за извънкласна дейност – клуб „Виталис“ за хотелиерство и клуб „Брага Моб“ за ресторантьорство. Те ще бъдат ръководени от учители-специалисти от ПГТХТ Пирдоп и консултирани от ментори от немска и португалска страна.

Първата сесия завърши със споделяне на добри практики ECVET. Беше представен видео клип за постиженията по ECVET в България на ЦРЧР с участието на ученици и учители от ПГТХТ. Националният ECVET експерт Евгения Пекаж запозна присъстващите с улеснена процедура (в рамките на няколко месеца) за валидиране на умения и компетентности на лица с опит, придобит по неформален път, която завършва с държавни изпити и присъждане на удостоверение за степен на професионална квалификация. Подобно валидиране може да извършват професионалните гимназии и ЦПО центрове в страната.

Втората сесия започна с представяне на дейността на компания „Виталис“ и предимствата за провеждане на професионална практика и обучение на учители в Лайпциг и региона и завърши с обсъждане на най-интересната тема за участниците – новият метод за кандидатстване, наречен Акредитация Еразъм. Училищата имат възможност да изработят 3 – 5 годишен план за развитие на интернационализацията и качеството на ПОО и да получат подкрепа от Европейската комисия за неговото финансиране и реализация.

Двудневният форум включи и други активности: работна среща на партньорите, екскурзия до Копривщица, парти в ресторант „Паскал“, разходка да Еленската базилика, посещение на църква „Свето Успение Богородично“ в Пирдоп. Отлично организираната двудневна програма заслужи адмирациите на участниците. Особено впечатление направи панорамната разходка в историческия град Копривщица, обогатена с ерудирания разказ на екскурзовода Дойчо Иванов. Българските гости с удоволствие си припомняха факти около Априлското въстание, за сърбите културно-етнографската прилика извика приятни и споделени емоции, немските гости останаха очаровани от непознатата за тях атмосфера и най-вече радушния прием като част от „дружината“.

Вечерта на 3 октомври завърши с българско гостоприемство „на софра“ в ресторант „Паскал“. Домакините от ПГТХТ „Никола Димов“ подчертаха за пореден път важността на 2020 година като 85-та юбилейна година от историята на своето училище и връчиха сертификати „Партньорство без граници 2015-2020“ както на свои български партньори – Община Пирдоп, фирма „Геосистем“, в. „Регион“ и в.“Камбана“, така и на сръбските гости от Млекарска школа и Економска школа (Пирот) и компания „Виталис“.

Неделята срещна участниците в Еразъм събитието с хилядолетната история на Средногорието, свързана с траки и българи, Римската, Византийската и Османската империя, както и следосвобожденските времена. Разходка в местността Еленско, кратка беседа, приятна дискусия с Петя Чолакова, редактор на списание „Средногорски багри“, и посещение на руините на християнския манастирски комплекс „Свети Илия“ обогатиха впечатленията за историческите пластове в тази част на България. Обща снимка пред Еленската базилика запечата настроението от този шарен неделен ден. В споделените разговори участниците заявиха желанието си да се върнат отново, вече заедно с ученически групи и за по-дълго време, в което да могат да се докоснат и опознаят повече от все още девствените непроучени места на Средногорието.

Автор: Диди Раковска