Елисавета Вуковска е новият председател на ОиК-Пирдоп

След постъпило в ЦИК писмо от кмета на Община Пирдоп Ангел Геров с вх. № МИ-10-8 от 24.02.2021 г., за председател на ОиК-Пирдоп е назначена Елисавета Иванова Вуковска – досегашен член на пирдопската общинска избиратена комисия. За член на ОИК – Пирдоп, Софийска област от списъка на резервните членове е назначена Яна Илийчева Мечева.

Промяната се наложи след като досегашния председател ОиК-Пирдоп Димитринка Николова, бе предсрочно освободена по внесено от нея заявление с вх. № МИ-06-191 от 17.02.2021 г., видно от решението на ЦИК по казуса. Мотивите на г-жа Димитрова към момента не са изяснени.

Решението на ЦИК № 2133-МИ София от 25 февруари 2021 г. касае назначаването на новият председател Елисавета Вуковска.

Предстои новоназначеният председател на ОиК-Пирдоп да свика заседание – заради изтеклия 14-дневен срок, определен от Комисията, в който Ангел Пенчов Геров да се запознае с внесения сигнал и внесе свое становище относно несъответствията, касаещи неговата търговска дейност (ЕТ „Калиопа – Ангел Геров“), несъвместима със заеманата длъжност – кмет на Община Пирдоп.