Елена Герасимова с предложение за пътя между Златица и Челопеч

В Дневният ред на следващото редовно заседание на ОбС-Златица, планирано да се проведе на 19.02.2019 г. от 17.00 ч., е включена Докладна записка от Елена Герасимова – общински съветник от ПП „Евророма“ относно: „Заявяване на желание за промяна на собствеността на участък от републикански път I-6 преминаващ през територията на
община Златица от публична държавна собственост в публична общинска собственост“.  Предложението е във връзка с взетото от ОбС-Челопеч идентично решение по предложение на кмета инж. Алекси Кесяков, който поясни, че ако тези участъци от републикански път I-6 преминат към общините, гражданите ще могат да пътуват без винетки в региона.

Ако ОбС-Златица одобри предложението на г-жа Герасимова, златичани ще могат да пътуват с автомобилите си до Челопеч и Мирково без за това да се налага да закупуват винетни стикери, като това ще улесни в голяма степен работещите в „ДПМ“-Челопеч и „Елаците Мед“ – Мирково златичани и съществено ще намали разходите в семейните им бюджети.

Подобно предложение би следвало да направи кметицата Магдалена Иванова?! Това, че не го е сторила, едва ли ще учуди жителите на Община Златица. В резултат на нейното кметуване положението в общината е критично. Рушат се общински сгради, падат мазилки върху хората, почти на останаха пътища, а както всички знаят над 1 милиона лева, с които трябваше да се довърши СУ „Св. Паисий Хилендарски“, още ги няма.

Другите точки от Дневният ред на ОбС-Златица са свързани с приемане на „окончателен“ проект на Бюджет за 2019 г.;
– Отчет на Началника на РУ-Пирдоп за дейността на работата на Участък ”Полиция” – гр. Златица за периода 01.10.2018г до 01.01.2019 г., който ще се докладва лично от кметицата; 
– Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на пълнолетните и непълнолетните при община Златица, отново докладван лично от кметицата;
– Годишен доклад за наблюдение и изпълнението на „Общински план за развитие на община Златица 2014-2020г.” през 2018 г.; 
– Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019/2020 г.;
– „Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Златица“;
– Годишна програма за насърчаване развитието на община Златица – 2019 г. на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД.

И до момента буди недоумение поради какви причини не се обсъжда публично и т. нар. „социална програма“ на „Аурубис България“ АД – Пирдоп от ОбС-Златица, а същата се тъкми „на тъмно“ между представители на предприятието и кметицата Иванова? Някои граждани изказват предположения, че това става, защото от отпусканите средства за Златица от завода, се запълват появили се финансови дупки в сметките на общината и се заличават злоупотреби с общински средства?! Други граждани обясняват, че най-вероятно тези пари отиват за заличаване на уликите с кражбата от училището, като изказват своето учудване защо още не се внася обвинителен акт, въпреки повдигнатото сериозно обвинение от Прокуратурата на Магдалена Величкова Иванова и наложената ѝ мярка за неотклонение, парична гаранция в размер на 10 хиляди лева?

Отново ОбА и председателя на ОбС не са предоставили на гражданите материалите за предстоящото заседание в електронен вид, както това се случва в съседни общини, което води до основателни съмнения за непрозрачно ръководене на общинските дела. Публичността и прозрачността в работата на кмет, ОбА и ОбС са гаранция за демократично управление, което за съжаление на златишките жители явно не е в приоритетите на горните. Причините могат да бъдат няколко – или не им се разправя и  това би отнело твърде много от времето им, или просто не смятат за необходимо да информират гражданите какви докладни се внасят, какви предложения се правят и какви са мотивите за приемане на решения от ОбС.

А иначе усилено се говори на национално ниво за електронно прозрачно управление, което е и приоритет в управленската програма на ПП „ГЕРБ“. Докато за кметицата Иванова от БСП е разбираем наложеният манталитет на непрозрачност в действията, то за председателката от ПП „ГЕРБ“ би следвало то да е водещо и партийно съобразено, ако изобщо се вслушва в казаното от политическите си лидери на местно и национално ниво?!

В Община Пирдоп, обаче, за улеснение и удобство на жителите, всички материали са качени на сайта на общината, в това число докладни записки, предложения, обяснения, пояснения, питания на граждани и граждански организации. И там формулата на управление е като златишката – кмет от БСП, председател на ОбС от ГЕРБ. За разлика от Д. Савовска, Мария Шентова е чула думите на председателя на ПГ на ГЕРБ в 44-то НС Цветан Цветанов, който публично заяви, че „ГЕРБ ще се стреми към отговорно и прозрачно управление“.

В програмата на правителството на ПП „ГЕРБ“ също е уточнено изрично: „Правителството извежда в отделен приоритет мерките за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и развитието на електронното управление. Приоритизирането на откритото управление като политически ангажимент осигурява на гражданите и техните организации възможности за участие в управлението и информираност за дейността на държавните органи“. Следва и общинските органи в лицето на общински председатели – представители на тази партия, да се стремят към същото, освен ако… Отговорите, в златишкият случай могат да бъдат твърде разнообразни и поучителни!