„Елаците-Мед“ търсят да назначат „Техник, механик“

„Елаците-Мед“ АД обявяват свободна работна позиция за „Техник, механик“. Изисквания към кандидатите:

» Средно техническо образование в сферата на механотехника, машиностроене и други подобни;
» Умения да разчита и работи с чертежи и техническа документация;
» Опит свързан с работа, ремонт и поддръжка на трошачки и пресевни инсталации ще се счита за предимство;
» Свидетелство за правоспособност по заваряване РЕД, ще се счита за предимство;
» Работа с MS Office;
» Отговорност, прецизност и комуникативност;
» Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността;
  • Препоръки от предишни работодатели.

Месторабота: Кариера „Миал“, „Елаците-Мед” АД, с. Мирково.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 25.02.2021 г.