„Елаците-мед“ търси да назначи шофьор на автобус

Месторабота: Автобусна линия от гр. Пирдоп до Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед“ АД, гр. Етрополе“.

Изисквания към кандидатите: Средно образование; Свидетелство за управление на МПС – категория „D“; Валидно удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници, ще се счита за предимство; Валидно удостоверение за психологическа годност и дигитална карта, ще се считат за предимство; Да познава устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика.

Необходими документи за кандидатстване: Автобиография; Мотивационно писмо.

Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 01.12.2021 г.