Елаците-Мед търси да назначи автомонтьор

Изисквания към кандидатите:
 Средно специално образование, специалност – „Двигатели с вътрешно горене“;

 Добри познания на действие на двигатели с вътрешно горене;
 Добри познания по техническото устройство на автомобилите;
 Опит на подобна позиция е предимство;
 Отговорност, прецизност и комуникативност;
 Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Водно и хвостово стопанство на „Елаците-Мед” АД, с. Мирково.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 18.03.2022 г.