„Елаците-Мед“ тържествено закриха лятната си стажантска програма

На 30 септември на двете работни площадки на Елаците-Мед – Рудодобивен и Обогатителен комплекс, се състояха събития, с които компанията официално закри своята 11-та лятна Стажантска програма. През юли, август и септември 46 студенти от 10 университета в България взеха участие в нея и черпиха зная и опит под ръководството на едни от най-добрите специалисти в минната индустрия.

На двете събития младежите бяха посрещнати от представители на дирекция „Човешки ресурси“, които поздравиха студентите за успешното им представяне по време на стажа.

Милена Христова, директор „Човешки ресурси“, благодари на стажантите за избора им да станат част от голямото семейство на Елаците-Мед и Група ГЕОТЕХМИН, дори и само за 3 месеца. „Надявам се, че всички вие сте извлекли за себе си добри ползи от стажа при нас и натрупаният практически опит ще е много ценен за бъдещата ви реализация“, каза Милена Христова.

От страна на ръководството на Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, инж. Васил Шишков, зам.-директор „Производство“, също приветства стажантите и им благодари за енергията, която са дали за изпълнение на задачите, поставени им от наставниците по време на стажа. „Сигурен съм, че при нас получавате най-добрата възможност да развиете своя потенциал и професионалните си умения и сте натрупали необходимия опит за успешна кариерна реализация. Нашите колеги, вашите наставници са положили много усилия, за да ви подкрепят в усвояването на практиката и вярвам, че изпитвате огромно уважение към тях заради опита, който са ви предали“, каза инж. Шишков и допълни: „Надявам се да бъдете все така мотивирани и целеустремени и занапред и ще съм радостен, ако на по-късен етап някои от вас станат и наши колеги“.

На официалното закриване на лятната Стажантска програма в Обогатителен комплекс, с. Мирково взе участие инж. Красимир Динеков, зам.-директор, „Ремонт и поддръжка“ на комплекса, който поздрави участниците с приключването на тяхната практика в реална работа среда. Той отправи специални благодарности за положените усилия и постигнатите резултати от стажантите и ги насърчи през следващата година отново да вземат участие в лятната Стажантска програма. Напомни също и за възможността, студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Техническия университет, гр. София и Университета за архитектура строителство и геодезия, гр. София, да кандидатстват за стипендиантската програма на дружеството.

Г-жа Даниела Горанова, ръководител на лятната Стажантка програма, обобщи резултатите от проведената за поредна година стажантска програма и отправи специални благодарности към своите колеги от дирекция „Човешки ресурси“ за усилията и безупречната организация на програма. Тя се обърна и към наставниците, някои от които за втора година успяват да завладеят интереса и вниманието на всички студенти в работния процес. На стажантите сподели: „От анкетите, които проведохме, а и от споделените мнения в разговори с вас, 2022 г. се оказа една ползотворна година до момента“. И допълни: “Виждаме и във вас стремеж да давате всичко от себе си за доброто ви представяне, което със сигурност е оценено от вашите наставници и от ръководството на Елаците-Мед, и се надявам някои от вас да се присъединят към екипа на компанията“.

В края на последния работен ден от стажа в Елаците-Мед студентите се снимаха за спомен и споделиха, че високо оценяват възможността да трупат практически опит в предприятие с дългогодишна история, добра организация на труда и заплащане, съвременна техника и под ръководството на висококвалифицирани кадри.  Стажантите оценяват високо и възможностите за учене през целия живот с цел надграждане на уменията, които предлага компанията.

В лятната Стажантска програма на Елаците-Мед до момента са преминали повече от 320 студенти, бакалаври и магистри от различни университети в страната и чужбина, от които над 60 вече свързаха професионалния си път с компания.