Награда от БЕМФ получи Елаците-Мед

Престижната награда за „Най-амбициозна програма за развитие на минната индустрия“ от Български Енергиен и Минен Форум получи минната компания Елаците-Мед АД, която е част от Група ГЕОТЕХМИН. Компанията бе отличена за стратегията си за развитие и планираните инвестиции за над 1,2 млрд. лв., предвидени за проекта за удължаването на живота на рудник „Елаците“ до 2041 г.

Престижното отличие бе връчено от зам.-министъра на енергетиката г-н Николай Николов на инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“. Наградите се присъждат след оценка от 12-членно жури.

Благодаря от името на дружеството за отличието. За нас това е оценка, че сме на прав път в стратегията, която сме възприели за развитието на минния комплекс. Ще инвестираме над 1,2 млрд. лв. в иновации и съвременни технологии, за да можем устойчиво да се развиваме и да гарантираме както бъдещата заетост на нашите служители, така и социално-икономическото развитие на петте общини, на чиято територия работим”, заяви генералният директор „Производство“ инж. Стоил Димитров.

Българският енергиен и минен форум (БЕМФ) връчи годишните си награди за постижения в енергетиката и минното дело за 2023 г. на специално събитие в София.

Източник: Елаците-Мед