Елаците-Мед – ключов участник в Национална научна конференция „Управление и безопасност на хвостохранилища“

В периода 26-28 април в гр. Панагюрище се проведе Втората национална научно–техническа конференция „Управление и безопасност на хвостохранилища“, на която екип от Елаците-Мед АД бе сред ключовите участници. Конференцията предостави възможност на компании от минния сектор да споделят опита си и добрите практики при управлението на хвостохранилища.

Форумът привлече повече от 120 участници от академичната общност, държавни институции, проектантски организации и водещи компании в страната, сред които – Елаците-Мед АД, Асарел-Медет АД, Аурубис България, Дънди Прешъс Металс Челопеч, „Мини Марица Изток“, AES Гълъбово, „Горубсо Мадан“, „Каолин“ и др.

Организатор на конференцията беше Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, с председател доц. д-р. инж. Кремена Деделянова.

От страна на Елаците-Мед АД в панелните заседания взеха участие инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“, инж. Георги Петров, зам.-генерален директор „Производство“, инж. Цветан Дилов, инж. Никола Тошков, инж. Лъчезар Геров, инж. Йоана Балачева, инж. Момчил Бояджиев, инж. Минчо Велевски , инж. Веселин Карасинкеров и Катя Съчкова. По време на конференцията бяха представени 17 научни доклада в едно пленарно и три тематични заседания, на две от които модератори бяха инж. Стоил Димитров и инж. Георги Петров.

Екипът от специалисти по хидротехнически съоръжения бяха подготвили презентации, насочени към иновативни практики в управлението на хвостохранилище „Бенковски-2“ и вече рекултивираното „Бенковски-1“.

Първият от докладите, подготвени от специалистите от Елаците-Мед беше изнесен от инж. Цветан Дилов, на тема „Влияние на мъд фарминг върху консолидацията на хвостов материал в хвостохранилище „Бенковски-2“.

Инж. Момчил Бояджиев представи пред участниците във форума доклад на тема „Рекултивация на хвостохранилища „Бенковски-1“ и „Бенковски-2“. Изнесените доклади предизвикаха сериозен интерес сред присъстващите, които след приключване на сесията зададоха допълнителни въпроси към инженерите от Елаците-Мед АД.

Източник: Елаците-Мед АД