Елаците-Мед взе участие в Базар на професиите 2023

Елаците-Мед АД взе участие в деветото издание на Базар на професиите 2023 – най-голямото изложение за представяне на професии, организиран от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД). То се проведе в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк на 24-ти и 25-ти ноември.

Щандът на Елаците-Мед АД бе сред най-посещаваните на авторитетното изложение. Особенo голям интерес проявиха студенти и ученици от цяла България, включително от района на Средногорието и Етрополе. Инж. Момчил Бояджиев и инж. Симеон Костадинов представиха своите професии „Геолог“ и „Иинженер хидротехническо строителство“, както и цялостния процес по добив и преработване на медни руди.

Всеки посетител имаше възможността да види скални и минерални образци от рудник „Елаците“. С геоложка лупа желаещите можеха да изследват по-детайлно скалните образци, а с минно-геоложки чук можеха да си отчупят част от него и да го вземат за спомен.

Екипът на дирекция „Човешки ресурси“ Милена Христова, Даниела Горанова и Диана Петрова представиха възможностите за стипендиантски и стажантски програми, отворените позиции за работа и възможностите за кариерно развитие в най-голямото дружество от Група #ГЕОТЕХМИН.

Източник: Елаците-Мед