„Елаците-Мед“ АД търси да назначи Електромонтьор

Месторабота: Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед” АД, с. Мирково.

Изисквания към кандидатите:
» Средно електротехническо образование;
» Минимум една година опит на подобна позиция;
» Да притежава III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
» Отговорност, прецизност и комуникативност;
» Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:
» Автобиография;
» Мотивационно писмо;
» Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят
документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и
квалификация/и, изисквани за длъжността.