Елаците-Мед АД се включи в „Ден на отворените врати“ на МГУ „Св. Иван Рилски“

На 15 април Елаците-Мед АД се включи в традиционните вече за МГУ „Св. Иван Рилски“, “Ден на отворените врати“. Инициативата на университета е насочена към ученици от гимназиалните класове и цели да ги запознае с изучаваните в университета науки, защо богатствата, добивани от земята, са в основата на човешкия прогрес, както и с професиите, които получават студентите, обучаващи се тук.

На щанда на Елаците-Мед АД представителите на „Човешки ресурси“ в компанията – Даниела Горанова, ръководител отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ и Мариана Вътева, експерт в отдела, представиха пред учениците вълнуващия свят на минерално-суровинната индустрия, разказаха им колко е важна тя за икономиката на страната ни и колко много индустрии разчитат на добитите полезни изкопаеми, за да могат да произвеждат продуктите, с които сме свикнали в ежедневието си. Те запознаха подрастващите и с дейността на Елаците-Мед АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, една от големите компании в минната индустрия, която прилага в своето производство едни от най-съвременните технологии в този бранш. Младежите с голям интерес научиха за ползите от това да си студент в МГУ и за възможностите, които дава компанията за надграждане на академичната подготовка на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“.

Г-жа Горанова и г-жа Вътева представиха пред вече обучаващите се в МГУ и лятната Стажантска програма на Елаците-Мед АД, и възможностите за бъдеща работа и кариерно развитие в компанията.

През целия ден студенти, учени, преподаватели и докторанти на МГУ представяха дейността на отделните специалности, които висшето училище предлага, както и интересни научни експерименти.

Беше организирано посещение в музеите на територията на МГУ – Музей на кристалите „Илия Делев“, Музей по минералогия, петрография и полезни изкопаеми, Музей по геология и палентология, както и посещение на Лабораторията по електронна микроскопия.

Гостите на университета се радваха на практически демонстрации, сред които въздушна обиколка с дрон, два истински контролирани взрива, модерна осветителна техника, разпознаване на минерали с микроскоп и много други.

„В дни като този младите умове на България могат да се запленят от удоволствието от бъдещата си работа, да се докоснат до млади и зрели учени и практици в различни области на минното дело и геологията. Нашето послание от този ден е, че със знания, със здрава работа и усилия и най-вече с приятелства и екип, младите хора ще успяват у нас или по   света“, сподели проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на МГУ.

Организацията на подобни събития е добър пример за взаимовръзката между образователни институции, бизнес и млади хора. Развитието на всяка една индустрия, започва от обучението и осигуряването на подходящи кадри. Затова е важно още от ученическа възраст бъдещите инженери да вземат правилните решения за своя кариерен път.