„Елаците Мед“ АД организира пресконференция с местни медии

По инициатива на Тодор Иванов – ръководител отдел „Комуникации“ на 13-ти август 2019 г. в хотел „Етрополия“ – гр. Етрополе изпълнителния директор на „Елаците Мед“ АД инж. Драгомир Драганов се срещна с представители на местни медии. Инициативата бе определена като специална среща на висшия мениджмънт на фирмата с представителите на различните медии от Средногорието, Етрополе и Ботевград. Събитието е част от тържествата по случай 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на „Елаците Мед“ АД към групата ГЕОТЕХМИН.

На срещата бяха представени постиженията и направените инвестиции в оборудване и технологии, гарантиращи ефективно и устойчиво развитие на „Елаците Мед“ АД, както и грижата за околната среда и регионите, в които оперира предприятието. От страна на „Елаците Мед“ АД и ГЕОТЕХМИН присъстваха: инж. Драгомир Драганов – изпълнителен директор на „Елаците Мед“ АД, Стоил Димитров – заместник генерален директор „Производство“, Александър Григоров – директор отдел „Околна среда и води“, Милена Христова – директор отдел „Човешки ресурси“, Даниела Теофанова – директор „Връзки с обществеността“ на ГЕОТЕХМИН, Тодор Иванов – директор отдел „Комуникации“ в „Елаците Мед“ АД.

Пресконференцията бе открита от Тодор Иванов, който добави, че има още един повод за срещата – традиционния ден на миньора, който фирмата тази година ще отбележи на 23-ти август, след което представи присъстващите представители на ръководството. Изпълнителният директор инж. Драгомир Драганов се обърна към присъстващите с думите:

„Аз се радвам, че организирахме тази среща и, че всички вие се отзовахте. И смятам, че това трябва да стане едно регулярно събитие в нашата практика. За нас е много важно това да знаем какво е общественото настроение, а няма по-добри, които да ни покажат настроението на обществото от местните медии. Това е важно в няколко посоки. Нормално е, когато работим да допускаме и грешки. Важно е по някакъв начин да получим информация отвън за настроенията и мнението на обществото относно нашата работа, разчитайки на обективната работа на медиите, чиято роля е да го правят. Второ, защото хората трябва да бъдат добре уведомявани за нашата дейност – какво правим ние, какво постигаме, как работим. Знам, че е много трудно на медиите в тези години. Така, че вие можете да разчитате на нашата подкрепа и нашата поддръжка. И вярвам, че това няма да го приемете като опит да влияем върху позициите ви и върху материалите, които вие ще публикувате. Просто очакваме от вас да бъдете обективни, за да можем и ние обективно да знаем какво се случва в региона, в който ние упражняваме нашата дейност“.

След уводните изказвания, бе представен специално подготвен за пресконференцията корпоративен филм, който списание „Средногорски БАГРИ“ излъчи на живо във фейсбук-страницата си, след което се премина към задаване на въпроси. Присъстващите на срещата журналисти поставиха въпроси относно размера на направените инвестиции в развитие на предприятието през годините, по отношение на екологията и хвостохранилището, продължителността на концесията, бъдещите планове на фирмата да продължи да работи и след 2031 г., социалните проекти, които изпълнява на територията на общините, на които оперира и други. От дадените отговори стана ясно, че ръководството на „Елаците Мед“ АД продължава проучванията и сондажите за продължаване експлоатацията на рудник „Елаците“, търси възможности за реализирането на нови проекти и внедряването на нови съвременни технологии в областта на опазване на околната среда, подпомага местни училища и културни институции, отзовава се на молбите на кметовете от местните общини при нужда и други. Стана ясно, че към момента фирмата работи по два мащабни социални проекта за изграждане на домове за възрастни хора, единият от които ще бъде в Златица – т. нар. „полски общежития“. За съжаление към настоящия момент за тази социална инициатива – изграждане на дом за възрастни хора в Златица не е изнасяна информация от страна на ОбА-Златица, нито са провеждани обсъждания с гражданите и не е взето тяхното мнение и оценка по проекта и неговото позициониране.

Като други дейности, насочени към местните общности бяха посочени подпомагането на МБАЛ-Пирдоп и дуалното обучение в АТПГ-Златица. В заключение бе отбелязано, че приоритет на фирмата е „максимално дългогодишното ѝ развитие“, като инж. Драганов в заключение обобщи: „Пътят на дружеството е преминал и през трудни и през успешни периоди, но благодарение на работата на целия екип от специалисти успя да заеме едно сериозно място в минната промишленост със социална и икономическа отговорност.Това е един модел на успешно управление и смятам, че перспективата е дългосрочна към дружеството и че концесията ще продължи и след 2031 г.“

Текст и снимки:  Петя ЧОЛАКОВА