„Елаците-Мед“ АД обявява свободни работни позиции за Обогатителен комплекс „Мирково“

„Елаците-Мед“ АД търси да назначи: Механошлосер; Електромонтьор
Електромеханошлосер КИП и А.

Изисквания към кандидатите, Необходими документи за кандидатстване, Адрес за кореспонденция:

Електромеханошлосер КИП и А: Средно/средно специално техническо образование, специалност – „Промишлена електроника“, „Контролно-измервателни прибори и автоматика“, „Автоматизация“, „Комуникационни технологии“ и други сродни;
 Опит на подобна позиция е предимство;
 Компютърна грамотност;
 Техническа грамотност и способност да разчита и разработва електрически схеми;
 Да притежава трета квалификационна група по електробезопасност;
 Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.

Необходими документи за кандидатстване:
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят
документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и
квалификация/и, изисквани за длъжността.

Електромонтьор: Средно електротехническо образование;
 Минимум една година опит на подобна позиция;
 Да притежава III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
 Отговорност, прецизност и комуникативност;
 Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Механошлосер: Средно техническо образование;
 Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията;
 Познания по основите на механиката и технологията на металите;
 Отговорност, комуникативност и умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят
документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и
квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед“ АД, с. Мирково.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com.