Еко-проект за 885 хиляди лева ще изпълняват в Челопеч

Вчера В МОСВ вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов и инж. Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч подписаха договор за изпълнението на проект на стойност 885 хиляди лева, насочен към намаляване на вредните емисии и адаптация към климатичните промени. Той ще се финансира по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, която е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

За свои партньори по изпълнението на еко-проекта община Челопеч е избрала общините Мирково, Златица и Копривщица. Сред предвидените мерки са: покривна фотоволтаична инсталация за електрическа енергия от възобновяем източник на сградата на училище, зарядна станция за електромобили с фотоволтаично захранване, соларна система за топла вода в детска градина, както и пилотно въвеждане на домашно компостиране за 250 домакинства.

С изпълнението на проекта, община Челопеч ще допринесе за постигането на заложените приоритети в областта на екологията и опазването на околната среда във връзка с европейските зелени природосъобразни цели.

Програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ПООСКП) се финансира от ФМ на ЕИП. Бюджетът на програмата е 15,29 млн. евро – 13 млн. евро са безвъзмездна помощ от ФМ на ЕИП 2014-2021 и 2,29 млн. евро национално съфинансиране. Програмен оператор на ПООСКП е дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“ към МОСВ, а партньор от страните донори – Норвежката агенция по околна среда/Norwegian Environment Agency (NEA).