ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ В ПИРДОП И ЗЛАТИЦА

Отново в дневния ред на обществото е темата за чистотата на въздуха и неговото въздействие върху човешкото здраве. По този повод виртуално посетихме сайтовете на общините Пирдоп и Златица, за да проверим каква информация предоставят тези общини на своите жители – все пак на тяхна територия действа едно от най-големите промишлени предприятия в страната, което ежедневно изпуска отровни газове в атмосферата.

На страницата на община Пирдоп открихме в раздел „Екология“ бутон „Мониторинг“. В този подраздел последните публикувани данни са от 2009 г.

На страницата на община Златица в категорията „Околна среда“ има публикувани единствено препоръки за „Профилактика на болестите и ПРОМОЦИЯ на здраве“ при РЗИ – Софийска област (2014 г.), както и протоколи от проведени работни срещи в Община Златица във връзка със сигнали на Инициативен граждански комитет за екологична защита на гр. Пирдоп и ИГК – Златица.

Какво е това „ПРОМОЦИЯ на здраве“ едва ли бихме могли да разумеем. А това, че липсват каквито и да било актуални данни за състоянието и качеството на атмосферния въздух в двата промишлени града е повече от показателно. Причините най-вероятно са комплексни и многопластови – от техническа невъзможност да се предоставят тези данни от завода в реално време и то на табла, монтирани на видно място в градовете, до липса на желание от страна на общинските ръководства да се занимават с тази тема.

И докато „ентусиазма среща науката“ в промишленият гигант, който „укротява метала“, в Златица и Пирдоп неглижирането на този сериозен здравен проблем среща апатичното и безкритично отношение на местните управници към фирмата – основен замърсител.

В същото време на национално ниво вече се осъществява гражданска инициатива, която засенчва усилията на държавата в тази посока. Създадена е „Мрежа за наблюдение на въздуха“, разработена предимно за столицата София, като данните са достъпни в реално време, 24 часа в денонощието, и в делник и в празник, на адрес: airsofia.info

Създателите на „Мрежата за наблюдение на въздуха“ имат амбицията да изградят мрежа от над 500 контролни станции в цялата страна, защото предпочитат да играят с дъщерите си в парка, вместо да им купуват лекарства за бронхити, бронхиолити, астма и да ги слушат как се раздират от кашлица.

„В света умират 7 млн. души годишно от замърсяване. Колкото повече се ровим в темата, толкова повече разбираме, че мръсният въздух е основна причина за много болести като рак, деменция, Паркинсон, Алцхаймер – усложнения, които водят до бавна и мъчителна смърт“, посочва в телевизионно интервю Стефан Димитров, един от създателите на въпросната система.

Естествено, ако питате общинските и държавни службозаемчици в Златица и Пирдоп, както и активните амбициозни млади научни представители на завода, в нашия регион проблема със замърсяването на въздуха е само и единствено БИТОВ?!? Сиреч, от пушещите комини на хората, а не от бълващите отровни газове комини на немския промишлен гигант. Фактът, че тежки наднормени замърсявания биват регистрирани и в топлите летни дни, не е от значение. Особено след като същите тези данни удобно изчезват от двата телевизора в общинските сгради, след което още по-удобно биват размивани в ежемесечните и годишни доклади. Но едва ли за гражданите е полезно да вдишват отрова за няколко часа в наднормени количества и после да им представят извадки от замерванията, в които напоително им се обяснява, че замърсяването за месеца е в нормите.

С други думи, замърсяване има. Ние го дишаме ежечасно, но… Държавата удобно ни го смята за месец и година и то на база предимно на собствения мониторинг на замърсителя. А дали тези тънки сметки са в полза на гражданите?!? И къде в случая са общинските народни избраници, които да бранят интересите на гражданите??? Можем само да предположим – единия да си вземе поредната грамота за фолк-опазване, а другия сигурно проверява новомонтираното табло на читалищната фасада има ли техническа възможност да показва данните в реално време и доколко тези данни да са от собствения мониторинг на предприятието – социален партньор, и доколко актуални и обективни от независим мониторинг?