ЕДИННА ТРАНСПОРТНА СХЕМА на общините от Средногорието

Проекти на маршрутни разписания за извършване на обществен транспорт на пътници на територията на общините от Средногорието бяха разгледани на заседание на Областната транспортна комисия, състояло се на 09.102.107 г. в София.
Като нейн председател заместник областният управител Николай Николов приветства членовете на комисията като за пореден път подчерта, че казусът с транспортната схема на Средногорието е от голямо значение за региона. Той изрази надежда, че в най-скоро време за общините Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица ще бъде утвърдена и ще заработи нова транспортна схема, съобразена с нуждите на гражданите.
Областната администрация на Софийска област припомня, че според Наредба № 2 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, възложител на маршрутните разписания може да бъде общината, която е в началната или в крайната точка на автобусната линия. В тази връзка Средногорските общини са постигнали съгласие и са взети решения на съответните общински съвети, с които упълномощават кмета на община Копривщица Генчо Герданов да проведе обществена поръчка за избор на превозвач, след като новата транспортна схема бъде утвърдена.
В рамките на проведеното заседание са разгледани всички проекти на маршрутни разписания, предложени от община Копривщица, които са съобразени с изискванията на нормативната уредба и транспортните нужди на населението в региона. По препоръка на ИА “Железопътна администрация” ще бъдат нанесени корекции в някои от маршрутните разписания, след което се очаква транспортната схема на общините Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица да бъде утвърдена.
В края на заседанието бе изтъкнато, че с взетото решение и постигнатия консенсус между община Копривщица и ИА “Железопътна администрация”, Областната транспортна комисия е успяла да разреши 5-годишния казус с автобусните превози в Средногорието. Председателят на Комисията Николай Николов изрази задоволството си от факта, че в близко бъдеще гражданите на седемте общини ще имат осигурен автобусен транспорт до работните си места и до училище.
http://www.sofoblast.bg