Д-р инж. Илия Гърков стана почетен професор на МГУ „Св. Иван Рилски“

Изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс – Челопеч“ АД д-р инж. Илия Гърков получи признание за академичните си заслуги от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Академичният съвет на университета му присъди званието Почетен професор по направление „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми“.

Ректорът проф. д-р Ивайло Копрев връчи почетен знак на университета и сподели, че с ангажираността си към образованието проф. д-р инж. Илия Гърков развива минните науки и младите специалисти в страната.

Поздравления за професор д-р инж. Илия Гърков!