д-р Илия Гърков: Минното дело е в основата на зеленото бъдеще на Планетата

От няколко години ръководството на „Дънди Прешъс Металс – Челопеч“ ЕАД провежда регулярни срещи с местните медии (на всяко тримесечие), на които представя състоянието на фирмата, постигнати резултати, бъдещи планове и реализирани инициативи.

Днес, 27.11.2019 г. от 9.00 ч. се състоя последната за 2019 г. редовна среща с медии, на която изпълнителният директор д-р инж. Илия Гърков и  оперативният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД инж. Цветомир Велков представиха кратка презентация относно дейността на фирмата в Челопеч и Крумовград.

д-р Илия Гърков: Основното, по което работим е постигането на 17-те глобални цели на ООН по „Дневен ред 2030 за устойчиво развитие“. Единствените две индустрии, които подпомагат да се развиваме устойчиво и да не ощетяваме бъдещите поколения, ползвайки природните ресурси и транформирането им в полезни за хората неща, това са селското стопанство и миннодобивната индустрия. Без тези две индустрии няма цивилизация.

Но, как да направим така, че човешката цивилизация да върви по начин, да се развива по начин най-благоприятен за природата? Така да експлоатираме природните ресурси, че това да не води до разрушаване, тотално разрушаване на природата. Или тъй наречените „кръгови икономики“, „зелени икономики“ и т.н. Да, много се говори за рециклиране, аз също съм привърженик на рециклирането, но то не може да ни даде всички необходими материали и ресурси.

В минната индустрия основните тенденции за развитие са следните:
– запазва се тенденцията за търсене на злато – увеличен ръст на купуване на злато от банките на Русия, Турция, Китай;
– спад в търсенето на златни бижута и купуването на монети и кюлчета основно продиктувано от покачване на цената на металите;
– геополитическа несигурност, отношенията между САЩ и Китай, пазарният риск и икономическият растеж продължават да стимулират търсенето на метали;
– минното дело е в основата на зеленото бъдеще на планетата.

Това, което е важното, че всъщност това намалено търсене на бижута не означава падане на цените, което в миналото се е виждало, тъй като основният потребител на ценните метали са мобилните технологии, и не само. Всички модерни съвременни IT-технологии. Колкото повече се развива това нещо, толкова повече тежестта върху цените на този тип метали ще бъдат базирани на това търсене и развитието на IT-продуктите.

Инж. Цветомир Велков: Искам да представя производствените резултати към момента в Челопеч. Първата основна и важна стъпка за едно производство е безопасността. Затова е важно да отбележим, че в рамките на изминалото тримесечие нямаме трудови злополуки. Добили сме 556 439 тона руда. По отношение първата част на производственият процес – добивната, сме в рамката на това, което сме планували. По отношение това, което е пред нас в текущото тримесечие и очакването в края на годината е да постигнем това, което сме планирали.

В следващият елемент на производството – преработката, имаме минимална вариация, която е в рамките на нормалното. Добитата рода е преработена. Важно е да отбележим буферите, които гарантират устойчивостта на произвоството (това ни е табана между рудника и фабриката) и подготвените минерални запаси в рудника са в стойности, които ни гарантират устойчиво производство и гъвкавост при управление на качеството.

По отношение на крайният продукт (медния и пиритния концентрат) – и при двата концентрата са постигнати плановите показатели. На края на годината очакваме да постигнем това, което сме заложили в бюджета на предприятието.

Продължаваме да осъществяваме инициативите, които са отбелязани в сайта – това са инициативите в пробивно-взривните работи и торкрета. В пробивно-взривните работи направихме замяна на нефто-селитреното ВВ с емулсионно и оптимизирахме процеса (геотермични параметри, разходни норми, раздробяване и други). В торкрета – устойчиво въвеждане в цикъл на проходките, оптимизиране на рецептите, оптимизиране на процеса в бетонов възел и доставката от повърхността.

Стратегически инициативи: Интегрирано планиране и бизнес изпълнение; SMART-център – анализ и подобрение; IT – разширяване на услугите за потребители и особено важното КИБЕР СИГУРНОСТ. В етап на въвеждане са най-новите технологии, които най-вероятно ще изместят WiFi – това е LTE network, които в момента полево се изпитват в блок 103.

Д-р Илия Гърков: Искам да обърна внимание на новите технологии, като отбележа, че ако WiFi е една пътечка, то LTE network е цяла магистрала. Това онагледява какво правим в рудника и как използваме наличните IT-технологии, за да оптимизираме процесите и да гарантираме устойчивост.

Продължаваме да осъществяме и различни инициативи за обучение и развитие на нашите кадри. „Да работим заедно“ е инициатива за подобряване на взаимоотношенията в екипите в Челопеч и Крумовград. Стажантската програма за студенти 2019 г. – приключи на 30.09.2019 г., като петима от стажантите в Челопеч и един в Крумовград останаха на работа при нас. Подписахме нов Колективен трудов договор – между ръководството и представители на синдикалните организации на 09.10.2019 г., като началната му дата бе 1-ви юли и сме изплатили всичко на нашите служители от тази задна дата.

Почти е реализиран и проектът за разширение и надграждане на хвостохранилище „Челопеч“ от кота 620 до кота 630. Към момента сме постигнали всички български и европейски изисквания относно безопасност и екологосъобразност. Работим за постигане и на канадските изисквания, които са най-високи в света в това отношение. Мога смело да заявя, че след приключването на надграждането на хвостохранилището – то ще е най-безопасното подобно съоръжение в света, в сравнение с всички безопасни хвостохранилища. До края на 2019 г. се очаква приключването на дейностите по надграждане на южната и западната стени.

Продължаваме с нашите партньори да участваме в инициативата за дуално обучение с Професионална гимназия „Златица“. Приети са 19 ученици в третия випуск. Важно е това обучение за бизнеса и не само, защото едни мотивирани ученици, добре обучени могат да намерят своята реализация при нас. Вложихме и в материалната база на гимназията, защото не може да изискваме от децата да се обучават на остарели машини и оборудване, което не използват и най-изостаналите страни в ЕС. Ако добре обучим децата и ги мотивираме да придобият професия, то ние гарантираме бъдещето, защото те са това бъдеще. Няма срамна професия и нашата цел е да съумеем да възродим много уважавани професии – заварчик, ел. монтьор  и други.

Дънди Прешъс Металс поздрави първокласниците в Челопеч, Чавдар, Златица, Крумовград, Козино и Звънарка с подаръци за първия учебен ден – интерактивни и образователни игри, и специално издание на настолната игра „Археолози срещу иманяри“, в която е включен археологическият обект „Ада Тепе“.

Инж. Гърков отбеляза, че предстоят срещи относно бъдещето на МБАЛ-Пирдоп. Очаква се през януари-февруари 2020 г. от ръководството и собствениците на болницата да бъдат предоставени отчетите за постигнатото. „Ние направихме това, което се изисква от нас. С другите две предприятия („Аурубис“ и „Елаците Мед“) подпомогнахме финансово болницата, за да бъде изведена тя от колапса. Сега е време да получим отчет за постигнатото и доколко същата е оздравена, за да знаем какво се случва там“.

Освен трите предприятия, отчет за изразходване на средствата, отпускани на МБАЛ-Пирдоп очакват и гражданите от седемте средногорски общини, които са реалните клиенти на болничното заведение. Дали същите получават медицински услуги на високо ниво и доколко финансовото състояние на болницата е стабилно предстои да се разбере. Отчет следва да направи мажоритарния собственик – Община Пирдоп.

Подготви: Петя ЧОЛАКОВА