„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и ПГМЕ – гр. Пирдоп със съвместна инициатива

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД посрещна ученици от Професионална гимназия по механоелектротехника в гр. Пирдоп по проект „Ученически практики 2“, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Този проект подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда, създаването и функционирането на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно знание по предметите, които учениците изучават. Компанията, заедно с големите предприятия в региона на Средногорието и малките инженерингови фирми, се включиха като партньори на ПГМЕ гр. Пирдоп.

На 5-ти юли четирима младежи започнаха своето практическо обучение. То е с продължение 240 астрономически часа за всеки отделен ученик или 2 месеца (юли и август), под ръководството на наставници. Учениците, изучаващи специалностите „Електрообзавеждане на производството“ и „Автоматизация на непрекъснатите производства“ ще бъдат на практика в компанията всеки ден по 7 часа, за да получат допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване на техните умения и придобиване на ценен опит в реална работна среда.

Трима от тях ще са в отдел „Поддръжка-Преработка и Електро и КИП и А“, участък „Автоматизация и контролни системи“ с ментори Георги Станчев, специалист „Контролни системи и Васил Пушкаров, електро специалист, работещ с източници на йонизиращи лъчения. Четвъртият ученик ще работи в отдел „Поддръжка-Добив“ към участък „Подземен участък „Мобилно оборудване““ с ментор Петър Козаров, подземен технически специалист КИП и А и Мобилно оборудване.

Преди началото на практическото обучение възпитаниците на ПГМЕ гр. Пирдоп преминаха инструктаж по безопасност и бяха запознати с основните правила, които стриктно трябва да спазват. Запознаха се с техните ментори, които им разказа по-подробно за отделите, които в следващите два месеца ще бъдат техните работни места, насърчиха ги да задават въпроси, да бъдат любознателни и винаги да питат, защото само така ще успеят максимално да извлекат ползите от тяхната практика и на есен ще се върнат в училище уверени в своите знания и придобити нови умения.

Основната цел на „Ученически практики 2“ е да повиши ефективността от партньорствата между училището, осъществяващо професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. „Дънди Прешъс Металс“ се фокусира върху създаването на устойчивост за бъдещето на своите служители и хората в региона. За това компанията се стреми да дава възможност на младите да се учат и развиват успешно.

През годините рудодобивното предприятие многократно е ставало домакин на най-различни ученически и студентски инициативи. И до днес „Дънди Прешъс Металс“ насърчава младежите да трупат опит и знания. За тази цел Дружеството в Челопеч, заедно с ПГМЕ, гр. Пирдоп, се включиха в проекта „Ученически практики 2“, който ще надгради практическите умения на учениците и ще ги подготви за тяхното бъдещо професионално развитие.

Източник: „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД