Дългоочаквана „първа копка“ в Златица за изграждане на компостираща инсталация

Кметове и председатели на общински съвети от седемте средногорски общини днес заедно направиха „първата копка“ за стартиране изпълнението на проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“.

Събитието официално стартира с прес-конференция в малката зала на НЧ „Христо Смирненски“ – гр. Златица. Официални гости бяха Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково, Андрей Симов – кмет на Община Антон, Григор Даулов – кмет на Община Чавдар, Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп, Димитър Въжаров – председател на ОбС-Челопеч, Васил Кафеджиев – председател на ОбС-Пирдоп, Мария Томева – председател на ОбС-Чавдар, зам.-областният управител на Софийска област Николай Борисов, народният представител Лало Кирилов, директор РИОСВ-София област Ирена Петкова, представители на местният бизнес – инж. Драгомир Драганов – изпълнителен директор на „Елаците Мед“ АД, Тим Курт – изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД, Анка Шопова – ръководител отдел „Връзки с обществеността“ на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ АД.

От страна на Община Златица и в качеството си на домакин представяне на проекта направи кметът инж. Стоян Генов. Събитието бе уважено и от председателя на ОбС-Златица Любомир Цветков, общински съветници и служители от ОбА-Златица, граждани, представители на местните медии.

Реализацията на проекта цели намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изпълнението на проекта се очаква да доведе до намаляване на количеството депонирани битови отпадъци на регионалното депо, разположено в землището на Община Златица.

Стойността на проекта е: 8 879 238,54 лева, в това число:
БФП – 6 616 178,41 лв.
ЕФРР – 5 623 751,65 лв.
Национално съфинансиране – 992 426,76 лв.
Собствен принос – 803 557,39 лв.
Недопустими разходи (ДДС) – 1 459 502,74 лв.

Срок за изпълнение на проекта: 35 месеца, физическо изпълнение: 30 месеца.

Встъпителни думи на инж. Стоян Генов:
„Днешното събитие от изключителна важност за цялото Средногорие. За общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. Предстои първа копка по изпълнение на важен за нас проект, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и целта му е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Това ще допринесе за постигане на специфична цел 1 на приоритетна ос 2 на оперативната програма „Околна среда“ за периода 2014-2020 г. – намаляване на количеството битови отпадъци.

В основата на проекта е създаването на сдружението „Средногорие ЕКО“ между общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. Целите на сдружението са съвместно участие при управлението и експлоатацията на регионалното депо за твърди битови отпадъци, подобряване качеството на услугите и по оптимизиране на разходите. Естествени партньори за постигане на тези цели са държавата и ЕС.

С неговото създаване доказахме, че заедно можем да изпълним целите по изграждане на устойчива система за управление на отпадъците, която да осигурява необходимата инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологосъобразно обезвреждане на битови, в това число биоразградими, опасни за домакинствата строителни отпадъци, генерирани на територията на региона.

Водеща община в този процес е Община Златица, разположена на юг от Стара планина на естествен кръстопът, свързващ Северна и Южна България, на път Е79, свързващ столицата с Черноморието. Разположена на 163,306 кв. км. с население 5836 души, включваща в състава си град Златица, селата Църквище, Карлиево и Петрич. Като основен двигател на този процес ще продължим да изпълняваме водещата си роля. Всички процедури по проекта са изпълнени. Предстои доставка и монтаж на оборудване. Днес ще направим първа копка за откриване на обекта. Оттук нататък на ход са изпълнителите.

Уважаеми гости, уважаеми колеги кметове, изразявам своята най-сърдечна благодарност на всички с принос до момента. Пожелавам успешна работа на изпълнителите и ви уверявам, че ние – кметовете от Средногорието, заедно ще организираме, работим и контролираме този проект. И с ваша помощ, помощта на медиите и гражданите, ще го доведем до успешен край. И това е само началото. Предстоят ни нови съвместни проекти по ВиК и газифициране. Проекти, които ни обединяват, а не разделят и са насочени към по-добър живот на гражданите от нашите общини. На добър час на проекта!“.

Лало Кирилов, народен представител:
„Мога да кажа само, че се радвам, че на територията на Община Златица и на цялото Средногорие ще се изгради една компостираща система, която е актуална за проблемите в страната, които виждаме всички ние. Тези проблеми с боклуците. Това е стъпка на седемте общини и показваме, че средногорци можем да работим заедно и когато работим заедно се случват хубави неща за общината и, че тези седем общини решават проблемите на гражданите и на жителите на Средногорие. Тук са и двама кметове, които вече не изпълняват длъжностите си, но все пак те са голяма част от проекта и голяма част от тях са работили за реализацията на този проект. Поздавявам ги, че и те са днес тук. Поздравявам ги, че имат това единство, което все по-рядко ние, българите, го изразяваме, но явно, когато работим заедно, работим в правилната посока. Надявам се и оттук насетне реализацията на проекта да бъде в качеството, в което е изготвен проекта и тази компостираща, и рециклираща инсталация да заработи бързо и да има нужния ефект. Затова, поздравления! И очаквам нови покани за така хубави проекти като този за бъдещето на Средногорието“.

Николай Борисов – зам.-областен управител на Софийска област:
„Уважаеми г-н Генов, уважаеми кметове на общини от Средногорието, г-н Кирилов, уважаеми жители на общините от този прекрасен край! Искам да ви поздравя с инициативата и новата придобивка, която предстои да се случи. Пожелавам успех в това добро начинание за намаляване на отпадъците и за тяхното адекватно обработване. Успех!“.

 

 

Ирена Петкова – директор на РИОСВ-София:
„Здравейте на всички! Уважаеми г-н Генов, като символичен домакин тук. Уважаеми кметове, депутати, скъпи граждани! Аз много се радвам, че се стигна до този ден и до това събитие, което, надявам се, ще доведе до едно по екологосъобразно, по европейско и по правилно управление на отпадъците във вашия регион.
Практиката за компостиране на биоразградими отпадъци отдавна се прилага успешно в Европа и това е една от полезните стъпки, която ще доведе до намаляване на отпадъците, попадащи в природата, като така широко известната дума „боклук“.
Крайно време е да се разбере, че отпадъците са ресурс. Отпадъците са нещо, което можем да направим полезно, да го използваме освен като ресурс, така и да недопускаме той да замърсява нашата прекрасна природа.
Всички виждате последните събития. Започна едно усилено, почти криминално изхвърляне на отпадъци. Безкрайно безотговорно, защото освен, че се замърсява природата, това замърсяване крие риск за здравето както на нас, така и на нашите бъдещи поколения. И без да обединим всички усилията си – граждани, местна власт, държавни органи и институции, тази борба е много трудно да бъде спечелена. Но това е наша безкрайно голяма отговорност. Пак казвам – не само към нас, към нашата природа, по скоро към бъдещите поколения. Затова ви призовавам да подпомагате местните власти, защото и те без вас, гражданите, не могат – да може да се направи така, че тази система да бъде работеща. А, за да може да работи, не означава само компостиращата инсталация да бъде изградена. Най-важно е да може да се събират адекватно и качествено отпадъците. Защото, това е едно от големите предизвикателства – да може да събереш отпадъка така, че той да бъде годен за компостиране. И това зависи от всички вас. От вашият общ контрол. От вашата обща отговорност.
Пожелавам ви успех и ние се надяваме също така да сътрудничим, и да помагаме в реализацията на настоящия проект и, надявам се, на други бъдещи добри инициативи по отношение на превенцията за замърсяването от отпадъци“.

След официалните речи обща „първа копка“ направиха представителите на местната власт и официалните гости. Кметът на Златица инж. Генов разби бутилката с шампанско и заедно с г-жа Петкова лиснаха менчето – да върви по вода при изпълнението на проекта качествено и в срок. След „първата копка“ гостите присъстваха на коктейл, даден от Община Златица в НЧ „Христо Смирненски“.

снимки