Душанци с общоселско събрание за собствеността на язовира

По инициатива на кмета на кметство Душанци Златка Кънева и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с разпоредби на ЗМСМА, днес (27.04.2021 г.) ще се проведе Общо събрание на населението на село Душанци по казуса със собствеността на язовира.

Златка Кънева: Уважаеми съграждани, нека да спазим демократичните принципи на управление, част от които е и формирането на активно гражданско общество и заедно – граждани и местна власт, да се опитаме да защитим интересите си от местно значение.В тази връзка е и официалната покана за свикване на Общо събрание, на което да се обсъди спорния въпрос, да се направят конкретни предложения и да се очертае рамката на последващи действия и процедури. Заедно за Душанци! Защото Вашият глас има значение!

Общоселското събрание ще се състои в салона на НЧ „Светлина 1910“ от 17.30 ч., като на него ще бъде разгледано писмо на „Аурубис България“ АД, касаещо собствеността на язовир „Душанци“ и заведенето дело от страна на предприятието срещу Община Пирдоп. Точка втора от Дневния ред на събранието е вземане на решение за защита на интересите на жителите на село Душанци.

От писмото на „Аурубис България“ АД става ясно, че са провеждани работни срещи и е водена кореспонденция с ръководството на община Пирдоп, като позицията на предприятието е, че „Язовир „Душанци“ е изграден за осигуряване на вода за промишлени нужди за медодобивния завод…, като язовирът е част от активите на дружеството съгласно договора за приватизация от 1997 г…. Медодобивният завод и язовирът са едно производствено звено“…

снимка: интернет