ДПМ Челопеч представи постигнатото за първото полугодие

д-р инж. Илия Гърков – ДПМ-Челопеч

Днес, 14.08.2018 г., в административната сграда на Дънди Прешъс Металс – Челопеч се състоя традиционната среща на д-р инж. Илия Гърков – заместник-председател и генерален директор на България, отговарящ за Челопеч и за Крумовград относно постигането на поставените цели и задачи през 2018 г., гарантиращи устойчивото развитие на рудник Челопеч.

Д-р инж. Илия Гърков използва случая да изкаже своите поздравления по случай 18-ти август – Деня на миньора, деня на Успението на Свети Иван Рилски – патрон на българските миньори и работещите в минната промишленост.

„Това е един от най-старите български национални празници, посветен на най-стария български светец – Иван Рилски. Използвам случая да поздравя всички колеги и техните семейства с този светъл празник и да им пожелая здраве и успехи в личен и професионален план. Организирането и провеждането на Деня на миньора за нас е важно събитие и се надявам то да бъде успешно както винаги“ – каза д-р Гърков, след което продължи с презентация за постигнатото през първото полугодие, проектите, които се изпълняват и предстоящи инициативи.

Д-р инж. Илия Гърков:

На световно ниво се наблюдават редица икономически сблъсъци, основно между САЩ и техни партньори. Това, неминуемо, се отразява и на нашата дейност – в по-голяма или в по-малка степен. Длъжни сме да следим процесите на световно ниво и да се съобразяваме с тях.

Растежът на световно ниво продължава – това е положителен фактор за пазарите, но води и до известна неустойчивост и непрогнозируемост. Наблюдава се слабо покачване на цената на златото и медта, което води и до по-добри икономически резултати, които отчитаме. Световната политика оказва влияние и на нашето развитие, на нашите икономически показатели.

На нас ни е нужна преди всичко устойчивост и устойчиви темпове на развитие, които гарантират сигурност и спокойствие. Всяка фирма има своето място в икономическия живот – дали в региона, в който функционира, на ниво държава, на световно ниво – в зависимост от своя мащаб, но неминуемо тя е свързана с цялото и се влияе от световните процеси на развитие в една или друга област.

Ние сме си заложили като цел да покриваме всички изисквания на законодателството, като компанията се стреми да подпомага и развитието на местния бизнес. Правим това в Челопеч, правим това и в Крумовград. На настоящия етап от дейността ни в Крумовград стартирахме разкриването на Фонд за подпомагане на малкия и среден бизнес който е в размер на 5 милиона долара. Този фонд ще бъде насочен само и единствено към бизнес, който не е свързан с минната дейност, в това число и обслужващи фирми. Приоритет ще бъдат проектите в земеделието, туризма, алтернативна заетост, предприемачество. В момента тече процес на избор на банка, която да отговаря за фонда. Идеята е да бъдат подкрепяни и реализирани проекти, които не зависят от миннодобивния бизнес.

Въпрос от списание „Средногорски БАГРИ“:

Идея за създаването на такъв фонд имаше и в Челопеч и то доста отдавна. Кметът инж. Алекси Кесяков представи идеята за създаване на подобен фонд, който да гарантира алтернативна заетост след закриването на рудника, както и подпомагане на малкия бизнес.  Коментираше се и с представителите на местни общности, с гражданските организации през годините. Ще бъде ли учреден такъв Фонд и в Челопеч, както в Крумовград?

Д-р Илия Гърков: Да, това е идея, която първо бе дадена в Челопеч, но до момента не се е случила. Идеята е много добра и може да се каже, че ноу-хауто е запазено, като първо се реализира в Крумовград. След това и в Челопеч. Обмяна на опит и добри практики – това е една успешна формула, която гарантира устойчивост.

Въпрос на списание „Средногорски БАГРИ“:

Говорите за оптимизация и проучвания. Какъв е реалния срок за експлоатация на рудника?

д-р инж. Илия Гърков показва проекта за разширение на хвостохранилището

Д-р Илия Гърков: Още през 2005 г. ми бе възложено да изготвя план за закриване на рудника, който да се изпълни до 2015-2016 г. Ето, днес, виждаме, че рудника продължава да работи и то с добри показатели. Реалният срок за неговата експлоатация е около 10 години. Непрекъснато работим в посока оптимизация на процеса на експлоатация, която не е просто намаляване на разходите, но е свързан и с удължаване на този срок. Именно затова непрекъснато влагаме в нови технологии и търсим начини за оптимизиране на добива, за удължаване на експлоатационния срок. Ще издам малко информация предварително. Експериментираме в различни направления. Подготвяме официално откриване на Смарт-център – Дигиталното бъдеще на рудник „Челопеч“. Също така правим опити в насока да използваме дронове в рудника, самообучаващи се. На много високо технологично развище. Това ще допринесе за безопасността, оптимизацията на добива и в редица други направления.

Постигнахме планираните цели и задачи, нямаме злополуки. Това е основното. Работим и по проекта за разширение на хвостохранилището – от кота 620 до кота 630, като експлоатационния му срок ще се увеличи с 20 години. Ще изпълняваме проекта поетапно. На три етапа. Първият се очаква да завърши в средата на 2019 г.

Правим и нови проучвания, което да даде възможност да продължим да работим в региона, където имаме утвърдени традиции и добро взаимодействие с местните общности – в лицето на общините и гражданите.

И накрая на нашата среща, се обръщам към Вас с една молба. Моля Ви да ни помогнете да спрем войната по пътищата. Призоваваме към повече толерантност на пътя, повече внимание и повече грижа за другите, а и към себе си. Важното е всички да разберем, че не сме сами на пътя и трябва да внимаваме повече, да се съобразяваме с ограниченията, да спазваме законите.