ДПМ-Челопеч подари компютри на Община Златица

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ АД дари на Община Златица шест компютърни конфигурации – втора употреба, предназначени за кметските наместници в Карлиево, Петрич и Църквище, за полицейски участък – Златица и за еколога в ОбА-Златица.

Компютрите прие лично кмета на община Златица инж. Стоян Генов от изпълнителния директор на „ДПМ-Челопеч“ АД д-р инж. Илия Гърков и Ирена Цакова – директор „Правни и разрешителни дейности“. Предаването на дарението стана в информационния център на дружеството в село Челопеч.

Информация: Община Златица