Дънди Прешъс Металс изнесе данни за добива през 2020 г. и информация за инвестициите си в обществото в Крумовград, Челопеч, Чавдар и Златица

На 03.02.2021 г. в дигитална среда се състоя регулярна среща с медии, организирана от Дънди Прешъс Металс, в която се включиха журналисти от Средногорието и Крумовград. Срещата бе открита от проф. д-р инж. Илия Гърков с думите: „2020-та беше предизвикателна година”, продължавайки:

„Ще ставаме все по-дигитални. Изказах преди време една мисъл, която случилото се през изминалата година бързо опроверга – че ние от ДПМ, няма да имаме по-предизвикателна от 2019 г. Месец по-късно живота ме опроверга и на всички ни посочи, че не трябва да изпадаме в заблуда и самодоволство, че всичко сме постигнали.

Covid-19 ни постави пред две предизвикателства – здравето на нашите служители и да помогнем на регионите, в които оперираме, за да се справят. И от друга страна, да запазим производството и да намалим негативния ефект”.

В представената презентация от компанията, се откроиха няколко основни момента – добива на концентрат в Крумовград и Челопеч през годината, приноса на ДПМ в устойчивото развитие на регионите, в които оперира, програмата „Нови върхове” и инвестициите на компанията в устойчивото развитие на Крумовград.

За 2020 г. от рудник Челопеч общото количество добит концентрат е 368 047 т. В Крумовград е 5 926 тона. Финансовите параметри (приходи, разходи, печалба) за 2020 г. още не са анализирани и предстои тяхното представяне.

Инициативите на ДПМ през 2020 г. са насочени към бизнес планиране, LFE мрежа, бизнес системи MAXIMO, OptiMine и други. Предприети са инициативи за подобрение на процесите в обогатителната фабрика; теле управление в рудник Челопеч; надграждане до кота 630 на хвостохранилището в Челопеч и затежняване на основната стена.

„Създаваме умения за бъдещето – „Нови върхове”. Дънди Прешъс Металс представи своята нова програма, целяща да развие способностите на хората и процесите и да позволи максимално възползване от въведените в дружествата технологии.

Инвестициите в обществото на ДПМ през 2020 г. в Чавдар, Челопеч и Златица са на обща стойност 730 хиляди лева, разпределени както следва: Челопеч – 445 000,00 лв.; Чавдар – 232 000,00 лв.; Златица – 53 000,00 лв. В Крумовград направените инвестиции от компанията са значително по-големи –1 милион и 600 хиляди лева (1 600 000,00 лв.).

ДПМ инвестира и в устойчивото развитие на регионите, в които оперира чрез Фонд за насърчаване и подпомагане на микро, малък и среден бизнес в Крумовград. За 2020 г. от този фонд са финансирани 20 проекта в Крумовград на обща стойност близо 3 милиона и 600 хиляди лева (3 596 930,56 лв.). В Челопеч, Чавдар и Златица през 2020 г. такъв Фонд няма, но са водени разговори и се очаква през 2021-ва година той да стартира. Общата стойност на финансовите средства на пилотното стартиране на Фонда в нашия район, които Дънди смята да отпусне са на обща стойност 170 хиляди лева100 хиляди за Община Челопеч, 50 хиляди за Община Чавдар и 20 хиляди за Община Златица. Средствата са определени съгласно политиката за инвестиции в обществото на Дружеството и годишните програми за подпомагане на общозначими проекти в трите общини.

На срещата ДПМ представи и своите еко-инициативи за 2020 г.:

  • Защитени са Годишните работни проекти на двете дружества;
  • Актуализиран е цялостен работен проект за закриване и рекултивация за ДПМ-Крумовград;
  • Извършва се прогресивна рекултивация на Интегрираното съоръжение за съхранение на минни отпадъци (ИССМО);
  • Изпълнение на планове с мерки за опазване на биоразнообразието за ДПМ – Крумовград.

Медийната дигитална среща на ДПМ приключи с въпроси от журналисти в различни области от дейността на компанията.