Доминик Хамерс участва в дискусия за ролята и добавената стойност на бизнеса за регионите

„85 процента от нашите служители и работници са от региона, в който осъществяваме основната ни дейност – община Етрополе и общините от Средногорието, по последни данни на Института за пазарна икономика.

Минималното условие, за да се развива даден регион, е да има отговорен инвеститор, който да развива своята дейност устойчиво и в интерес на всички заинтересовани страни“. Това заяви Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, на форума „Бизнесът и регионите – Променената България”, организиран от сп. BGlobal и Българската стопанска камара. Той участва в пленарната дискусия “Бизнес с добавена стойност – социални измерения”.

Г-н Хамерс допълни, че най-голямото дружество в групата – Елаците-Мед АД, е на 40-то място сред най-големите работодатели в страната и сред най-големите данъкоплатци, като част от тези данъци се връщат в общините на дейност.

Вторият важен аспект са мерките, които компанията предприема в производствената дейност, за да се намали въздействието върху околната среда, а третият – прякото влияние върху подобряването на качеството с живот в общините с програмите на Група ГЕОТЕХМИН за корпоративна социална отговорност.

Тези програми датират от началото на хилядолетието и до момента са осъществени над 1000 значими каузи в над 20 общини, а основаната през 2018 г. от проф. дтн инж. Цоло Вутов Благотворителна програма “Българските добродетели“ надгражда ангажимента към обществото. По програмата четири дружества – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг, имат сключени рамкови споразумения с 5 общини в района на дейност и се осъществяват важни за местните хора проекти. Сред тях са ремонти на училища, детски градини, здравни центрове, осветление и много други каузи, които общините не могат да реализират сами в периода след началото на пандемията. Повече от 70 на сто от жителите на общините оценяват положително ефекта от програмата, допълни г-н Хамерс.

Дискусията се провежда за трета поредна година, като акценти в това издание бяха предизвикателствата през бизнеса и местните власти в променената икономическа среда и добавената стойност на стратегическите инвеститори за развитието на регионите. Сред лекторите бяха също Светла Костадинова, изпълнителен директор на ИПИ, Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“, проф. д-р инж. Илия Гърков, старши вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ за Европа, Ивайло Георгиев, ръководител „Връзки с институциите“ в „Аурубис България“, Георги Миков, изпълнителен директор на „Електроразпределителни мрежи Запад“, част от групата „Електрохолд“, Боян Рашев, управляващ партньор на denkstatt България, представители на Асарел-Медет, общини и др. От името на организаторите участва Добри Митрев, председател на УС на Българската стопанска камара, а чрез видео се включи евродепутатът Радан Кънев, докладчик по Директивата на ЕС за индустриалните емисии.