Днес ще се проведе кратко онлайн-заседание на ОбС-Златица

За днес от 17.00 ч. е насрочено онлайн-заседание на ОбС-Златица само с две точки, по които общинските съветници следва да вземат решения:

  1. Постъпили питания на граждани в писмен вид, питания на общински съветници и становища на кмет.
  2. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.
    Докл. Стоянка Петрова – Председател на ПК „Социални дейности“

Линк към заседанието е изпратено до местните медии.