Днес от 17.30 ч. ще се проведе Извънредно заседание на ОбС-Пирдоп

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Пирдоп на извънредно  заседание, което ще се проведе  29.05.2023г. от 17.30ч. в зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на писмено предложение с рег.№ 94 00-1418 / 27.04.2023 г. за произвеждане на местен референдум от трима общински съветници.
Докл.: Васил Кафеджиев – Председател на ОбС-Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев 

Заседанието е във връзка с внесено предложение на група общински съветници, представители на две партийни групи в ОбС-Пирдоп и касае провеждането на Местен референдум относно изграждането на ФЕЦ в Пирдоп, като групата съветници, внесла предложението, настоява той да се проведе по време на Местните избори.

Дали зад тези мераци не прозират лични мотиви и сметки на тези съветници, свързани с тяхното преизбиране за такива? Този въпрос възниква поради посочената за референдума дата – чак за есента, въпреки че темата с фотоволтаиците е в дневния ред на пирдопчани от повече от два месеца.

Застрашени ли се чувстват вносителите относно тяхното преизбиране за общински съветници, поради което предлагат точно тази дата за провеждане на Местен референдум в Пирдоп, разчитайки на подхванатата от тях уж „екологична“ инициатива срещу зелената енергия??? Предстои да се разбере!