Директорът на ОДМВР-София награди служители по повод професионалния празник на МВР – 5 юли

Ст. комисар Живко Коцев благодари на всички за съзнателно направения избор да служи на българското общество:

„Всеки един от нас трябва да знае и помни, че обществената сигурност и вътрешният ред са важна необходимост, тясно свързана с българската държавност. От създаването на Министерството на вътрешните дела до днес нашата служебна дейност е подчинена на една единствена цел – да гарантираме правовия ред, да защитаваме правата на българските граждани и тяхното достойнство.

От професионализма и себеотдаването на всички нас зависи реализацията на отговорните цели и задачи, поставени ни от обществото.

Поздравявам ви за денонощните усилия, които полагате, за съзнателния ви избор да служите на българското общество въпреки рисковете, на които сте изложени ежедневно“ – това подчерта в приветствието си към състава на областната дирекция ст. комисар Живко Коцев.

За постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение на служебните си задължения и по повод професионалния празник на МВР с „Обявяване на благодарност“ от министъра на вътрешните работи са наградени двама ръководни служители, а други трима – от главния секретар на МВР. С „Писмена похвала“ от директора на ОДМВР-София са наградени общо 197 служители от различни структурни звена.