Димитър Димитров от звено „Гора“ ли ще бъде ВрИД кмет на Община Пирдоп?

На състоялото се вчера (27.08.2019 г.) общо заседание на постоянните комисии (ПК) към ОбС-Пирдоп, по предложение на Ангел Геров присъствалите общински съветници от различните политически партии единодушно са подкрепили за временно изпълняващ длъжността кмет на община Пирдоп да бъде назначен ръководителя на Общинско звено „Гора“ Димитър Димитров от гр. Клисура.

От присъстващите на общото заседание на ПК 10 общински съветници не е направено предложение, като те са гласували предложението на кмета Ангел Геров (БСП) както следва: Мария Шентова (ГЕРБ) – не гласува; д-р Тодор Велчев (ГЕРБ) – за; Младен Младенов (БСП) – за; Милена Мачканова (ВМРО) – за; Емил Николов (БСП) – за; Райна Михова (БСП) – за; Райна Алдева (БСП) – за; Евгени Додов (РБ) – за; Димитър Иванов (РБ) – за; Силвия Георгиева (Екобъдеще) – за. Неприсъстващи: Донка Бикова (ГЕРБ), Георги Чобанов (ГЕРБ) и Васил Кафеджиев (Екобъдеще). Какво е тяхното становище относно направеното предложение ще стане ясно от гласуването им на сесията на ОбС-Пирдоп, като изразения от тях публично глас не би повлиял на решението на ОбС-Пирдоп. Гласуването на предложението, направено от Ангел Геров кой да бъде негов заместник за времето до провеждане на местните избори и избор на нов кмет на Община Пирдоп по време на редовното заседание на ОбС-Пирдоп, насрочено за 29-ти август, ще бъде по-скоро формално.

За временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Душанци присъстващите съветници единодушно са одобрили направеното предложение от Мария Шентова чрез внесена от нея докладна записка в качеството ѝ на председател на ОбС-Пирдоп – Нели Николова.