Димитринка Савовска предлага за временен кмет на Златица Цветан Хаинов

Днес, 17.09. от 17.00 ч. ще се проведе последното заседание на ОбС-Златица в този му състав. От утре повечето от сегашните общински съветници ще се впуснат в предизборната надпревара за кметове и съветници, която ще приключи на 27.10.2019 г., а при балотаж – на 03.11.2019 г.

Председателката Димитринка Савовска е внесла докладна записка, с която предлага ОбС-Златица да назначи за временно изпълняващ длъжността кмет на община Златица инж. Цветан Хаинов за периода от регистрирането на кмета на община Златица Магдалена Иванова като кандидат кмет на общината в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. до обявяване на резултатите от изборите, или до полагане на клетва пред ОбС-Златица от новоизбрания кмет.

Савовска е предложила още на ОбС-Златица да реши инж. Цветан Хаинов да получи възнаграждение в размер на 100% от възнаграждението на кмета на Община Златица, за периода от регистрирането на кмета на общината в изборите до обявяване на резултатите.

В Дневният ред на заседанието е включен за разглеждане и Отчет по изпълнението на Бюджет 2018 г. на Община Златица, който ще бъде докладван от Магдалена Иванова, която след това заседание отпускарски ще се впусне в изборната надпревара.

За последно съветниците ще вземат решение за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Пирдоп, отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Златица съобразно подадени заявления, допълнителен годишен план за ползване на дървесина от ОГТ през 2019 г., пренасочване на средства за участие на ПГ „Златица” по Национална програма на МОН, кандидатстване по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура”.

Точка 7 касае отдаване под наем на общински терен от 30 кв.м.  в кв. 73 на град Златица, представляващ ЧАСТ от УЛИЧНО ПЛАТНО – нереализирано, а точка 8 се отнася за отдаване под наем на масивна сграда КАЗАН в землището на село Карлиево. ОбС-Златица ще реши и отдаването под наем на общински имот, представляващ помещение от 47 кв.м., находящо се в УПИ II, кв. 85 и по КРР на град Златица.

Точка 6 е внесена докладна записка от Магдалена Иванова, с която същата предлага на ОбС-Златица да предостави помещение от 47 кв.м. за БЕЗВЪЗМЕЗДНО ползване от група „Abstraction“ с ръководител Антонио Борисов Велков с адресна регистрация в гр. Златица, ул. „Юрий Гагарин“ № 11 за срок от ПЕТ години, като ОбС-Златица следва да възложи на кмета на общината да сключи договор с ръководителя на групата „за на описания имот в точка 1 от настоящото решение със спечелилия търга участник“. От написаното не става ясно ще се проведе ли търг за въпросното помещение или същото ще бъде отдадено под наем без търг – БЕЗВЪЗМЕЗДНО за пет години на ръководителя на групата Антонио Велков?

Информация: ОбС-Златица