Денят на поезията, гората и добрия сън!

Настъпи астрономическата пролет! И надеждите за повече светлина, топлина и багри избуяха. Днес, 21-ви март, е символичен ден – празник на поезията и гората! Също така този ден е обявен още за:
Международен ден срещу расовата дискриминация;
– Международен ден на кукления театър;
– Световен ден на добрия сън и още…

Още много други специални дни в различните страни.

През 1999 г. 21-ви март е обявен за Световен ден на поезията. Решението да се посвети този ден на поезията е взето на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, проведена в Париж, като целта на този празник е да популяризира четенето, писането и публикуването на поезия по света.

По случай Световният ден на поезията Ви поздравяваме с едно вдъхновяващо творение на поетесата Мария Овчарова от Златица:

Сечко сече, Марта дере, Април кожи продава

Малък Сечко Февруари що не свари
във гърнето вкусен бобец да увари.
Гръб обърна Януари –
Малък Сечко го преваривее,
сипе люта зима – той на брат си занаята взима

Баба Марта се разлюти, клони свива
на вретено тънка нишка тя навива.
Баба Марта с двама братя чудновати
взе котела с виното и го разклати –

Пийте, братя, пролет иде вече, я не се мусете, я речете:
„Ей, Април на златен кон излиза,
да му метнем пъстроцветна риза,
да ни изпроводи и попееми над всички слънцето да грее!“.

Честит празник, поети!

В Ирак 21-ви марк е Ден на пролетта, а в Грузия – Ден на граничната охрана! В Италия днес е ден на дървото, а в Намибия – Ден на независимостта! За международен ден на горите е обявен с резолюция на ООН и се отбелязва официално от 2013 г.