Група ГЕОТЕХМИН представи възможностите за стаж и стипендии на студенти от МГУ

Над 100 студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ научиха какви са възможностите за платен стаж, стипендии и кариерно развитие в дружествата от Група ГЕОТЕХМИН. За тях от учебното заведение и индустриалната група беше организиран Ден на кариерните възможности, който се проведе в Многофункционалния комплекс ProAuto – София.

На събитието присъстваха д-р инж. Иван Вутов – заместник-управител на Геотехмин ООД и председател на СД на Геотрейдинг АД, г-н Доминик Хамерс – изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Ивайло Николов – директор РК на Елаците-Мед АД, инж. Владимир Александров – заместник директор РК и други представители на мениджмънта на дружества от Група ГЕОТЕХМИН. От страна на МГУ официалните гости бяха проф. д-р инж. Ивайло Копрев, заместник-ректорите и деканите на факултетите.

Г-н Доминик Хамерс  изтъкна дългогодишното сътрудничество между компаниите от Групата и университета. „Надявам се сред вас да има бъдещи стажанти, стипендианти, а защо не и служители в дружества от Група ГЕОТЕХМИН.“ С тези думи г-н Хамерс постави началото на Деня на кариерните възможности.

„Работейки с вас се докосваме до най-добрите технологии, защото истината е, че компаниите от минерално-суровинната индустрия вървят много по-бързо напред, отколкото се движат университетите и училищата. И това, че ние имаме такова добро сътрудничество само показва, че това е пътят, по който трябва да се върви“, каза ректорът на МГУ проф. д-р инж. Ивайло Копрев и пожела на студентите да станат и част от голямото семейство на Група ГЕОТЕХМИН. 

Събитието продължи с презентация от г-жа Антоанета Георгиева, директор „Човешки ресурси‟ в Геотехмин ООД: „В дружествата от Група ГЕОТЕХМИН има над 300 разнообразни длъжности, така че това е една чудесна възможност хора, които започват да работят при нас, да се развиват, да имат възможността да надграждат своя опит, да поемат допълнително отговорности и да разширяват професионалните си хоризонти.“ Тя допълни, че през тази година шест от дружествата в Групата предлагат стажантски програми с общо над 50 места. 

За пътя от студентската скамейка до работата мечта разказаха инж. Ивайло Николов, директор Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед АД, инж. Владимир Александров, заместник-директор Рудодобивен комплекс – Минно планиране и проектиране, инж. Цветан Дилов, главен експерт „Геотехнически проблеми‟ в Елаците-Мед АД, инж. Йордан Йонов, главен инженер в Геострой АД и Красимир Деков, заместник-търговски директор в Геотрейдинг АД. По време на дискусията те споделиха стъпките, трудностите и постиженията, през които са преминали.  

Ето какво сподели пред студентите инж. Цветан Дилов: „Професията ме отведе на пет континента. Сам отидох до Япония, а пък чрез работата си в Елаците-Мед успях да посетя още четири континента и други минни компании и да получа ценен опит. Сега всичко е в ръцете ви, в телефона и е достъпно за пет минути. И след като се образовате и достигнете някакво ниво, не се страхувайте да излезете на най-ветровитото място, защото там се случват истинските неща.“

Последваха въпроси от студентите и оживена дискусия със специалистите от дружествата, които представиха и разнообразните възможности за стипендии и стаж в Групата.

Събитието продължи с връчване на сертификати за дарение на техника за интерактивно обучение по Благотворителна програма „Българските добродетели“ на дружествата Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг.