Група ГЕОТЕХМИН и общините Мирково и Чавдар подписаха нови споразумения за реализиране на социално значими проекти

Благотворителна програма „Българските добродетели“ ще продължи да подкрепя каузи, важни за качеството на живот на местните хора   

Мирково и Чавдар са първите общини, които подписаха новите споразумения с четирите компании от Група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг за подкрепа на социално значими проекти в полза на местните общности.

В периода 2024 – 2027 г. ще се подкрепят с дарения проекти по Благотворителна програма „Българските добродетели“, която е основана през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов и четирите дружества от Група ГЕОТЕХМИН.

Рамковите споразумения бяха подписани от г-жа Цветанка Йотина, кмет на община Мирково и г-н Григор Даулов, кмет на Община Чавдар, и от г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД като представител на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата – основатели на Благотворителна програма „Българските добродетели“. На събитията от страна на Елаците-Мед присъстваха д-р инж. Ивайло Николов, генерален директор на Елаците-Мед и инж. Стоил Димитров генерален директор „Производство“.

„Резултатите от проектите, които изпълнихме през миналия тригодишен проект, са видни за всички. Искам да припомня първия проект по Благотворителната програма „Българските добродетели“, който беше реализиран именно в Община Мирково – даряването на автомобил за социалния патронаж лично от проф. дтн инж. Цоло Вутов, с който доставяме топъл обяд на нуждаещите се“, каза г-жа Цветанка Йотина, кмет на Мирково при подписването на рамковото споразумение. Тя заяви, че средствата, които са предвидени за общината, ще бъдат вложени във всички 5 населени места, за да може приносът на Група ГЕОТЕХМИН да бъде за всички жители.

Доминик Хамерс припомни част от успешно изпълнените проекти в Община Мирково. „Изградихме енергоспестяващо осветление, което вярвам, че е довело до намаляване на разходите за тази услуга. Закупихме сметосъбираща машина, с която решихме належащ проблем. Изградихме музея и нова детска площадка, което се надявам да доведе до повече туристи, а защо не и до увеличаване на жителите. Вярвам, че Община Мирково ще бъде давана за пример за успешно управление и успешно партньорство с местния бизнес“, обобщи г-н Хамерс.

В Чавдар кметът Григор Даулов благодари на Геотехмин, Елаците-Мед, Геотрейдинг и Геострой от името на общинската администрация и на местните жители. „Реализираните проекти са устойчиви. На 30 юни ще имаме голям спортен празник за региона на площадката, която финансирахте. В момента се провеждат профилактичните прегледи като всяка година от тях се възползват около 400 от местните жители, а това е над една трета от населението на село Чавдар. Финансирате и традиционното зелено училище за децата тук“, каза Григор Даулов. Той благодари за партньорството и отбеляза, че със средства от новото рамково споразумение ще се реализира проект, който ще реши най-наболелия проблем – намаляването на налягането на водата в някои квартали тук през най-топлите месеци.

„Ние ще продължим да подкрепяме развитието на община Чавдар. Тук реализирахме много успешни проекти – ремонти на църквата „Свети Архангел Михаил“ и хижа Сакарджа, изградихме фитнес на открито, спортни и детска площадка. Вярвам, че с всичко това ние сме спомогнали за още по-добро качество на живот на местните жители, а вероятно сме спомогнали за увеличаване и на туристите“, каза г-н Хамерс.

Д-р инж. Ивайло Николов също поздрави кметовете: „С подписването на вторите рамкови споразумения показваме, че нашето партньорство е дългосрочно и не само ще го продължим, а и ще го надграждаме. В рамките на предишния програмен период имаме успешно реализирани над 10 проекта в Мирково и над 15 в Чавдар, чрез които е осигурен по-висок стандарт на живот. Имаме и немалко други проекти и инициативи, извън тази програма, с които също сме помогнали на общините.“

За 5 години по Благотворителната програма „Българските добродетели“ са реализирали над 170 проекта в областите – инфраструктура и подобряване на градската среда, образование, здравеопазване, околна среда, подпомагане на уязвими групи, подкрепа на деца таланти и т.н. Чрез рамкови споразумения по програмата се подкрепят общините Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар и Челопеч, на чиято територия Елаците-Мед и Група Геотехмин осъществяват дейност и по този начин дружествата допринасят за повишаване качеството на живот на местните общности и устойчивото развитие на района.