Група ГЕОТЕХМИН и високотехнологичното бъдеще

Как ще се развиват миннодобивната дейност и строителството в следващите 10 – 15 години, когато ни очакват големи технологични промени? Отговорът на този въпрос даде изпълнителният директор на Геотехмин ООД г-н Доминик Хамерс, който участва във форума „Преди утрешния ден – Началото“, организиран от списание Business Global.

„Компаниите трябва да се адаптират към най-новите технологични тенденции, в това число, свързани с развитието на изкуствения интелект и Зелената сделка. Група ГЕОТЕХМИН, като една от водещите индустриални групи в България с над 20 дружества в различни бизнес сектори: минна индустрия, строителство, търговия, енергия и други се развива в синхрон с тези нови технологии.“ Г-н Хамерс подчерта огромното значение на миннодобивната дейност като изрази убеденост, че добивният бизнес ще остане основен фактор в развитието на цивилизацията на нашата планета и в бъдеще. Без ценните метали не би бил възможен прогресът както на IT индустрията, така и развитието на изкуствения интелект, роботиката, медицината и на почти всички отрасли на икономиката. 

„Добивът на метални руди и в частност медни руди е в началото на веригата за доставки на голяма част от предметите около нас и без този добив, много от тези предмети просто няма да ги има. Затова мисля, че в бъдеще минната дейност ще остане основен и значим допринасящ фактор за развитието на цивилизацията на нашата планета. Нещо повече тя ще е неизменен участник в започналите трансформации към зелен преход“, каза г-н Хамерс.

Елаците-Мед АД създава 6,8 пъти повече добавена стойност средно на един нает в сравнение със средните нива в икономиката, според анализ на Института за пазарна икономика от м.г.В голяма степен високата производителност се дължи на технологичното обновление – системи за автоматизация; системи за минно планиране; модерна минна техника и др.

„Дигитализацията е част от нашето развитие отдавна. В Елаците-Мед нашите системи за управление покриват всички технологични процеси, като например системи, които следят движението на минната механизация или такива, които мониторират качеството на добитата руда. В Елаците-Мед някои системи предлагат решения с елементи на изкуствен интелект“, обясни г-н Хамерс.

Той отбеляза, че наред с дизеловите машини от години в дружеството се използват електрически сонди и багери. Миналата година в рудник „Елаците“ влезе в експлоатация последно поколение електрически багер „Хитачи“ EX2600E-6 LD. Той е с нулеви емисии на въглероден диоксид.

Хамeрс разказа за инвестициите на Група ГЕОТЕХМИН в 3 проекта за добив на електроенергия от фотоволтаични електроцентрали, два с инвеститор Геотрейдинг и един – с Елаците-Мед. „В развитие е и четвърти проект, който ще ни позволи да спестяваме пет пъти повече въглеродни емисии“, сподели той.

Той очерта две тенденции в строителството – зелено строителство и технологичното развитие с изкуствен интелект. „В портфолиото на Група ГЕОТЕХМИН има два зелени комплекса, проектирани и построени от Геострой АД по международния стандарт за устойчиво строителство BREEAM 2013.  Разбира се и в строителството изкуственият интелект и „machine learning“ биха могли да допринесат за постигането на по-ефективни решения, повишаването на проектната производителност, намаляване на рисковете за служителите работещи на терен, а защо не и да идентифицира грешки в строителния дизайн преди започването на строителния процес“, обяви изпълнителният директор на Геотехмин ООД.

Доминик Хамерс завърши своята визия за бъдещето като подчерта огромната ролята на хората в процеса на осъществяване на новите технологии. „Аз съм оптимистично настроен към развитието на човечеството. Вярвам в ума на хората. Бъдещето е на иноваторите. Те трябва да направят така, че другите да се адаптират и да гледат напред. Трябва да вървим напред“, е убеден г- Хамерс.