Инициативен комитет издига Григор Даулов за кмет на Община Чавдар

За участие в „Местни избори 2023“ за кмет на Община Чавдар Инициативен комитет издига кандидатурата на досегашния успешен кмет Григор Даулов за втори мандат. Това е изненада за тези избори, тъй като г-н Даулов спечели предишните местни избори, издигнат от БСП за България.

Решението за регистрация на Инициативният комитет за издигане на г-н Григор Даулов е взето от ОИК-Чавдар на 16.09.2023 г. То е под № 12 и гласи:

РЕШЕНИЕ № 12 от 16.09.2023 г

Относно: Регистриране на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК Чавдар разгледа постъпило заявление по чл.153, ал.1 ИК с вх.№ 1/14.09.2023 г. от инициативен комитет за издигане кандидатурата на Григор Ненов Даулов за независим кандидат за кмет в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Инициативният комитет е в състав:

  1. Ганка Христова Додекова
  2. Иван Йовчев Желязков
  3. Иван Илиев Станоев

Към заявлението са приложени следните документи:

  1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
  2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.
  3. Декларация по образец (чл.153 ал.4 т.3 и 4 ИК) – 3 бр.
  4. Удостоверение за банкова сметка
  5. Решение за определяне името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания
  6. След проверка на представените документи и на основание чл. 85 и чл. 87, ИК и Решение №2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира инициативен комитет за издигане кандидатурата на Григор Ненов Даулов за независим кандидат за кмет в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и издава удостоверение за регистрацията.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Иванка Георгиева Петкова

Секретар: Таня Лулчова Илкова

* Публикувано на 16.09.2023 в 17:07 часа