Глоба грози Пирдоп заради старото сметище

Осем общини има вероятност да бъдат глобени заради нерекултивиране на старите сметища. Едно от проблемните сметища е това в Пирдоп.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова е провела среща с кметове и представители на общини, в които не са спазени задължения по изпълнението на дейностите за рекултивация на стари депа. За общо 8 общини – Пирдоп, Бобошево, Бяла, Перник, Велинград, Дупница, Кочериново и Кърджали, е необходимо да се предприемат спешни действия за изпълнение на проектите за техническа рекултивация на депа за битови отпадъци.

МОСВ изиска от общините график на предстоящите дейности за следващите два месеца и планира да извършва ежеседмични проверки, както и да изготвя доклади по изпълнението и постигнатия напредък. Резултатите от проверките ще бъдат оповестявани публично.

Незабавните действия по проектите се налагат във връзка с решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г., с което България беше осъдена за неизпълнение на ангажиментите по закриването и рекултивацията на старите общински депа.

Преди година ЕК предупреди, че предстои България да бъде изправена пред Съда на ЕС за заплащане на значителни по размер финансови санкции заради нерекултивирани 43 депа за неопасни отпадъци. Към момента остават 8 такива, за които България трябва да положи максимални усилия по рекултивацията им, така че да бъде намален размерът на санкциите. Очакваме какви мерки ще предприеме община Пирдоп за справяне с неразрешения проблем, заради който е възможно да заплаща високи финансови санкции.

Припомняме, че през 2019-та година на депото в Пирдоп възникна пожар, който разкри, че същото не само, че не е рекултивирано, но и продължава да се използва.  Поради тази причина и умишлено се пали, за да се прикрият следите от нерегламентираното използване – споделиха тогава очевидци.