ГЕРБ-Златица отстъпи секция 7 на Стоян Шиеков

С решение № 19 – НС София Област от 24.02.2021 г., РИК назначи съставите на 10 (десет) секционни избирателни комисии на територията на община Златица за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Председателят на всяка СИК е знаков и отвоюването на председателските места по време на консултациите, обикновено е имиджово за партийните лидери по места.

В Златица председателите са определени както следва:
Секция 1: Марина Василева – председател;
Секция 2: Елка Кръстанова – председател;
Секция 3: Радка Николова – председател;
Секция 4: Виктория Крънева – председател;
Секция 5: Анета Шопова – председател;
Секция 6: Олга Брусева – председател;
Секция 7: Стоян Шиеков – председател;
Секция 8: Добринка Медарова – председател (Църквище);
Секция 9: Мария Димитрова – председател (Карлиево);
Секция 10: Ненка Узунова – председател (Петрич).

Стоян Шиеков е политически лидер на НФСБ в Община Златица и единствен като такъв се е писал и в състава на СИК. Други местни председатели на политически партии не се включват в СИК, за да могат активно да разгърнат предизборна дейност, което не биха могли да сторят в качеството си на председатели на СИК.

На местните избори 2019 г. председател на емблематичната 7-ма секция в Община Златица бе дълогодишният член на ПП ГЕРБ – Димитър Ланков. Буди недоумение защо Младен Медаров в качеството си на председател на златишката структура на ПП ГЕРБ е отстъпил това председателско място на своя най-активен критик и опонент Стоян Шиеков? Още повече, че в секция 7 гласуват гражданите, живеещи в сърцето на град Златица??? Дали това може да се тълкува като жест на добра воля и подадена за помирение ръка, предвид факта, че именно Стоян Шиеков напоително критикува Младен Медаров в качеството му на общински съветник и председател на местната кооперация?

Като член на СИК-Църквище Стоян Шиеков е записал дъщеря си Лора Шиекова, като и двамата нямат досегашен опит като членове на СИК. Дали мотивът им да се включат не е чисто финансов пред факта неоспорим, че определените квоти не са никак ниски??? 120 лева ще е възнаграждението на член на секционна избирателна комисия за изборите на 4 ти април, а нейния председател ще получи  157 лева и 50 стотинки. Възнагражденията не се облагат с данъци, а осигуровките са за сметка на бюджета.

Освен основните суми се формират и добавки, които също са завишени ни с 50 на сто. Така за всеки член на секционна комисия, който участва в приемането на изборните книжа и в реденото на секцията се формират допълнителни 22 лв. и 50 ст. За всеки, който ще предава протоколите в РИК се полагат по 45 лв. допълнително.

Интересна е и листата на НФСБ-ВОЛЯ в 26-ти МИР, която си заслужава допълнителен напоителен анализ, който предстои!