В Челопеч ще се проведе екологично състезание

Община Челопеч и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, съвместно с Община Златица и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Община Копривщица и СУ „Любен Каравелов“,  Община Мирково и  ОУ „Георги Бенковски“ организират училищно Състезание по въпросите за опазване на околната среда и климатичните промени във връзка с проект   „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини”.

На  26 март (вторник) от 13:30 часа в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Община Челопеч, ще се проведе  училищно Състезание по въпросите за опазване на околната среда и климатичните промени.

 Състезателите от всеки училищен отбор ще представят какво е направено в тяхното населено място по съвместния проект „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини” № BGENVIRONMENT – 4.004-0018 на общините Златица, Мирково, Копривщица и Челопеч и с каква е ползата за населението. Те ще премерят сили в образователни екологични игри и ще се забавляват заедно.

Проектът е финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Общата му стойност е 884 883,70 лв, като европейското финансиране възлиза на 867 712,14 лв.. С тези средства се направиха:

  1. Фотоволтаична инсталация за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Община Челопеч;
  2. Зарядна станция за електромобили, захранена от фотоволтаична инсталация на територията на обществен паркинг в Община Челопеч;
  3. Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за нуждите на сградата на младежкия център в Община Копривщица;
  4. Предоставяне на 250 домакинствата на домашни компостери за биоразградими отпадъци с обем 1000 л. в Община Златица;
  5. Соларни система за битово горещо водоснабдяване за нуждите на ДГ „Дора Габе“ и ОУ „Георги Бенковски“ в Община Мирково.

Срокът на изпълнение е 22 месеца и се финализира на 30.04.2024 г.